A debreceni vagyonkezelő vállalata | facebook

Debreceni Hőszolgáltató Zrt

(52) 509-409

Vevőszolgálat nyitvatartás

H-K-Sze: 8-15:30 | Cs: 8-20 | P: 8-12

Hibabejelentő ügyelet

ugyelet@dhrt.hu

hibabejelentés

Munkatársaink a hibabejelentéseket kivizsgálják.

Szolgáltatói rendszer (hőközpont, távhővezeték) hibákat elhárítják.

Felhasználói rendszer (hőközpont falsíkján kívül eső fűtési és melegvíz vezetékek, szerelvények, fűtőtestek) hibája esetén az alábbi munkavégzés ingyenes:

– a testi épséget veszélyeztető és vagyoni kárt okozó hiba esetén a felhasználói rendszer kizárás és ürítés, majd a szakvállalkozóval elvégeztetett hibaelhárítás készre jelentését követően üzembe helyezés (visszanyitás, töltés, légtelenítés),

– szükség esetén felhasználói rendszer (fűtőtest) légtelenítés,

– a felhasználói rendszer leürítése nélkül elhárítható tömörtelenség megszüntetése (pl. tömszelence, hollandi utánhúzása).
A felhasználói rendszeren munkadíj ellenében végzett szolgáltatásaink díjait a lap alján a “DIJTÁBLÁZAT” gombra kattintva tekintheti meg.

A munkavégzéshez szükséges helyiségekbe való bejutás biztosítása minden esetben a felhasználók vagy képviselőjük feladata!

Felhasználói rendszeren a fent felsorolt munkákon kívül, kapacitás hiányában társaságunk egyéb hibaelhárítást nem végez, azokra szakvállalkozó igénybevételét javasoljuk.

Ügyelet hívható 0-24 óráig telefon:
(52) 460-460

(technikai okok miatt foglaltság esetén is kicsöngést jelez)


A (52) 460-460 telefonvonal tartós elérhetetlenséggel járó műszaki hibája esetén:

telefon: (52) 413-330

vagy 

e-mail: ugyelet@dhrt.hu

Tájékoztató a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felhasználói rendszeren végzett szolgáltatásairól
(érvényes 2017. március 1-től)


Tisztelt Felhasználónk!

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat!
 

 1. Díjmentesen végzett szolgáltatások

A felhasználói rendszeren (hőközpont falsíkján kívül eső fűtési és melegvíz vezetékeken, szerelvényeken, fűtőtesteken):

 • a testi épséget veszélyeztető és/vagy vagyoni kárt okozó hiba esetén a felhasználói rendszer kizárás és ürítés, majd a társaságunktól független szakvállalkozóval elvégeztetett hibaelhárítás készre jelentését követően üzembe helyezés (visszanyitás, töltés, légtelenítés),
 • a fűtés beindításához kapcsolódó és a fűtési időszak alatt – a felhasználói rendszer ürítésével nem összefüggő – (fűtőtest) légtelenítés,
 • a felhasználói rendszer leürítése nélkül elhárítható tömörtelenség megszüntetés (pl. tömszelence, hollandi után húzás).

A munkavégzéshez szükséges helyiségekbe való bejutás biztosításminden esetben a megrendelő feladata!

 1. Díjfizetés ellenében végzett szolgáltatások

Ssz.Szolgáltatások megnevezéseBruttó díj
2.1.Megalapozatlan hibabejelentés esetén történő kiszállás (Üzletszabályzat 11.3.1. szerint)3 000
2.2.Melegvíz mérő plomba levétel (jóváhagyott átalakítás előtt)3 000
2.3.Melegvíz mérő plombálás (jóváhagyott átalakítás után)3 500
2.4.Melegvíz mérő tömítés és plombálás4 500
2.5Melegvíz mérő csere a szolgáltató által biztosított vízmérővel8 000
2.6.Melegvíz mérő előtti ½”-os gömbcsap csere rendszerürítéssel, töltéssel és légtelenítéssel8 000
2.7.Melegvíz mérő kikapcsolás megrendelésre5 000
2.8.Melegvíz mérő visszakapcsolás felhasználó által biztosított hiteles vízmérővel5 000
2.9.Melegvíz mérő visszakapcsolás a szolgáltató által biztosított vízmérővel8 000
2.10.Használati melegvíz felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés4 000
2.11.Fűtési felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés május 16-tól szeptember 14-ig4 000
2.12.Fűtési felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés szeptember 15-től május 15-ig9 000

A 2.4. 2.5. és 2.6. pont szerinti szolgáltatások elsősorban a DH-Szerviz Kft.-től rendelhetők napközben a +36 30-940-09-11 telefonon.  Társaságunk kapacitás hiányában felhasználói rendszeren egyéb szolgáltatásokat vállalkozásszerűen nem kíván végezni.

2.1. pont szerint megalapozatlan hibabejelentésnek minősül, ha a hiba kivizsgálása során munkatársaink megállapítják, hogy a hiba a felhasználói rendszer vagy a felhasználói hely nem megfelelő állapotára vezethető vissza (például ha a helyiség hőmérséklet panaszt a radiátorszelep nem teljes nyitott állása, vagy a nyílászárók réseinek tömítetlensége, vagy ha az alacsony használati melegvíz hőfokot a cirkulációs vezeték hiánya okozza).

2.2.  2.3. 2.10.  2.11. és 2.12. pont szerinti szolgáltatások estén, ha a munkavégzés célja a használati melegvíz vagy a fűtési felhasználói rendszer részleges átalakítása – beleértve a fűtőtestek cseréjét, le és felszerelését is -, akkor a munkakezdés előtt a munkát végző munkatársainknak be kell mutatni műszaki csoportunk átalakításra vonatkozó írásos jóváhagyó szolgáltatói véleményét és a Felhasználói Közösség Megbízott írásos engedélyét is.

2.6. 2.10. és 2.12. pont szerinti szolgáltatások elvégzéséhez a Megrendelőnek gondoskodni kell az érintett felhasználók előzetes kiértesítéséről, melynek tartalmazni kell a távhőszolgáltatási szünet okát és időtartamát.

2.12. pont szerinti szolgáltatás elvégzéséhez a Felhasználói Közösség Megbízott jóváhagyó írásbeli hozzájárulása is szükséges.

 1. Szolgáltatás megrendelés és időpont egyeztetés: a +36 52  460-460 telefonszámon vagy a Jerikó utca 23. szám alatti területvezetőségen hétfőtől péntekig 8-tól 15 óráig a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal. A megrendelés során közölni kell a munkavégzés helyét, célját, a megrendelő nevét és telefon elérhetőségét.
 2. A tájékoztatóban felsorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó munkákat társaságunk munkatársai munkanapokon 8 és 14 óra között, előre egyeztetett 3 órás időintervallumon belüli kezdéssel végzik. A munkavégzéssel érintett lezárt helyiségekbe való bejutást a Megrendelőnek kell biztosítani.
 3. Szolgáltatás díjának kiegyenlítése

Magánszemély esetén a fizetés a munkavégzés helyszínén a munka megkezdése előtt számla ellenében történik. A szolgáltatás pontos bruttó összegét javasoljuk előkészíteni.

Cég/Társasház/Lakásszövetkezet megrendelő esetén a Megrendelő, a számla kiállításától számított 15 napon belül köteles megfizetni a számla ellenértékét. Fizetés módja: átutalás.

 1. Szolgáltatás teljesítésének igazolása: a munka elvégzésének tényét a magánszemély Megrendelő a helyszínen a számla aláírásával, Cég/Társasház/Lakásszövetkezet a munkalap aláírásával igazolja.
 2. Az elvégzett szolgáltatáshoz kapcsolódó töltési, légtelenítési igény bejelentése: a 460-460 ügyeleti telefonszámunkon lehetséges. A felhasználói rendszeren végzett munkálatok ellenőrzésének koordinálása a Megrendelő feladata.
 3. A megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó egyeztetetett időpontú töltés és légtelenítés időpontjáról a Felhasználói Közösség érintett tagjainak tájékoztatása, továbbá a töltő és légtelenítő szerelvényeket tartalmazó helyiségekbe való bejutás biztosítása a Megrendelő feladata.
 4. Fűtési időszakban (szeptember 15. – május 15.) a fűtési rendszer visszatöltését az ürítés napján 14 óráig meg kell kezdeni.
 5. Hibabejelentés: 0-24 óráig telefonon: 460-460 (technikai okok miatt foglaltság esetén is kicsöngést jelez). A 460-460 telefonvonal tartós elérhetetlenséggel járó műszaki hibája esetén: a413-330 telefonszámon, vagy e-mailben: ugyelet@dhrt.hu.
 6. Társaságunkkal kapcsolatosan további információk érhetők el honlapunkon: dhrt.hu       Debrecen, 2017. február

Tisztelettel: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Website Designed & Builded by Erneszt Etemez | DHRT © 2019 | All Rights Reserved