hibabejelentés

Munkatársaink a hibabejelentéseket kivizsgálják.

Szolgáltatói rendszer (hőközpont, távhővezeték) hibákat elhárítják.

Felhasználói rendszer (hőközpont falsíkján kívül eső fűtési és melegvíz vezetékek, szerelvények, fűtőtestek) hibája esetén az alábbi munkavégzés ingyenes:

– a testi épséget veszélyeztető és vagyoni kárt okozó hiba esetén a felhasználói rendszer kizárás és ürítés, majd a szakvállalkozóval elvégeztetett hibaelhárítás készre jelentését követően üzembe helyezés (visszanyitás, töltés, légtelenítés),

– szükség esetén felhasználói rendszer (fűtőtest) légtelenítés,

– a felhasználói rendszer leürítése nélkül elhárítható tömörtelenség megszüntetése (pl. tömszelence, hollandi utánhúzása).
A felhasználói rendszeren munkadíj ellenében végzett szolgáltatásaink díjait a lap alján a “DIJTÁBLÁZAT” gombra kattintva tekintheti meg.

A munkavégzéshez szükséges helyiségekbe való bejutás biztosítása minden esetben a felhasználók vagy képviselőjük feladata!

Felhasználói rendszeren a fent felsorolt munkákon kívül, kapacitás hiányában társaságunk egyéb hibaelhárítást nem végez, azokra szakvállalkozó igénybevételét javasoljuk.

Ügyelet hívható 0-24 óráig telefon:
(52) 460-460

(technikai okok miatt foglaltság esetén is kicsöngést jelez)


A (52) 460-460 telefonvonal tartós elérhetetlenséggel járó műszaki hibája esetén:

telefon: (52) 413-330

vagy 

e-mail: ugyelet@dhrt.hu

Tájékoztató a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felhasználói tulajdonú rendszeren végzett szolgáltatásairól és a szolgáltatási díjak kiegyenlítésének módjáról.

 

Érvényes 2020. október 1-től, de a COVID-19 vírusveszély időszaka alatt csak a 1.1.  1.2.  2.1.   2.10. és 2.12. sorszámú szolgáltatások rendelhetőek meg. Ezen munkák pénzügyi rendezése munkalap felvételét követően számla kiállításával és utólagos fizetéssel történik.

 

 Tisztelt Felhasználónk/Megrendelőnk!
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat!

 

1. Díjmentesen végzett szolgáltatások:

A felhasználói rendszeren (hőközpont falsíkján kívül eső fűtési és melegvíz vezetékeken, szerelvényeken, fűtőtesteken):

1.1 a testi épséget veszélyeztető és/vagy jelentős vagyoni kárt okozó hiba esetén felhasználói rendszer kizárása és ürítése, majd a társaságunktól független szakvállalkozóval elvégeztetett hibaelhárítás készre jelentését követően üzembe helyezés (visszanyitás, töltés, légtelenítés),
1.2 a fűtés beindításához kapcsolódó felhasználói rendszer légtelenítés,
1.3 a felhasználói rendszer leürítése nélkül elhárítható tömörtelenség megszüntetés (pl. tömszelence, hollandi után húzás).

A munkavégzéshez szükséges helyiségekbe való bejutás biztosítása minden esetben a megrendelő feladata!

2. Díjfizetés ellenében végzett szolgáltatások:
Ssz. Szolgáltatások megnevezése Bruttó díj
2.1 Megalapozatlan hibabejelentés esetén történő kiszállás (Üzletszabályzat 11.3. szerint) 5 000
2.2 Melegvíz mérő plomba levétel (jóváhagyott átalakítás előtt) 3 000
2.3 Melegvíz mérő plombálás (jóváhagyott átalakítás után) 6 000
2.4 Melegvíz mérő tömítés és plombálás 8 000
2.5 Melegvíz mérő csere a szolgáltató által biztosított vízmérővel 11 000
2.6 Melegvíz mérő előtti 1/2”-os gömbcsap csere rendszerürítéssel, töltéssel és légtelenítéssel 14 000
2.7 Melegvíz mérő kikapcsolás megrendelésre 8 000
2.8 Melegvíz mérő visszakapcsolás felhasználó által biztosított hiteles vízmérővel 8 000
2.9 Melegvíz mérő visszakapcsolás a szolgáltató által biztosított vízmérővel 11 000
2.10 Használati melegvíz felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés 8 000
2.11 Fűtési felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés május 16-tól szeptember 14-ig 8 000
2.12 Fűtési felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés szeptember 15-től május 15-ig 15 000

 

A 2.4. 2.5. és 2.6. pont szerinti szolgáltatások elsősorban a DH-Szerviz Kft.-től rendelhetők napközben a 30-940-09-11 telefonon.
­A 2.1. pont szerint megalapozatlan hibabejelentésnek minősül, ha a hiba kivizsgálása során munkatársaink megállapítják, hogy a hiba a felhasználói rendszer vagy a felhasználói hely nem megfelelő állapotára vezethető vissza (például ha a helyiség hőmérséklet panaszt a radiátorszelep nem teljesen nyitott állása, vagy a nyílászárók réseinek tömítetlensége, vagy ha az alacsony használati melegvíz hőfokot a cirkulációs vezeték hiánya okozza).
­­ A 2.3. 2.10. 2.11. és 2.12. pont szerinti szolgáltatások estén, ha a munkavégzés célja a használati melegvíz vagy a fűtési felhasználói rendszer részleges átalakítása, úgy a munkakezdés előtt a munkát végző munkatársainknak be kell mutatni a műszaki területünk átalakításra vonatkozó írásos jóváhagyó szolgáltatói véleményét és a Felhasználói Közösség Megbízottjának írásos engedélyét is.
­­­ A 2.6. 2.10. és 2.12. pont szerinti szolgáltatások elvégzéséhez a Megrendelőnek gondoskodni kell az érintett felhasználók előzetes kiértesítéséről, melynek tartalmaznia kell a távhőszolgáltatási szünet okát és időtartamát.
A 2.12. pont szerinti szolgáltatás elvégzéséhez a Felhasználói Közösség Megbízott jóváhagyó írásbeli hozzájárulása is szükséges.
­ Társaságunk kapacitás hiányában felhasználói rendszeren egyéb szolgáltatásokat vállalkozásszerűen nem végez.
3. ­ Magánszemély/vállalkozás esetén az előre tervezett felhasználói rendszeren történő átalakítás írásos jóváhagyó vélemény birtokában lehetséges. A szolgáltatás díját a munkavégzést megelőzően pénzügyileg rendezni kell – mely a szolgáltatás megrendelésének minősül. A pénzügyi rendezés történhet:
3.1 ­Bankszámlára történő utalással:
­Szolgáltatást végző neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.,
Bankszámlaszáma: 11738008-20226433-00000000
Közlemény rovat: A jóváhagyó véleményben megadott M-xx-xxxxx azonosító(k) és a MUNKADÍJ kifejezés
3.2 Bankkártyával/készpénzzel történő kiegyenlítéssel:
­Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában.
4026 Debrecen, Darabos u. 16. sz.
Pénztári befizetés: H-K-Sz: 800-1530, Cs: 800-1930, P: 800-1130 óráig
Ebédidő: 1200-1230 óráig
3.3 Társaságunk a szolgáltatás díjának befizetését követő 10 munkanapon belül a munkavégzést megkezdi, amennyiben a felhasználói rendszer átalakításához a szükséges anyagokat és szakkivitelezőt a Megrendelő biztosítja.
3.4 A szolgáltatás díjának megfizetését követő munkanaptól, a munkavégzés pontos időpontjának egyeztetése és ütemezése a +36 52 460-460 telefonszámon vagy a Jerikó utca 23. szám alatti Szolgáltatási területen hétfőtől péntekig 800- 1500 óráig történhet, lehetőség szerint a felhasználói rendszeren tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal.
3.5 A Megrendelő a szolgáltatás teljesítésének igazolását a munkalap aláírásával igazolja.
3.6 Társaságunk a szolgáltatás elvégzéséről számlát állít ki, melyet a megrendelőnek postáz.
4. Amennyiben a szolgáltatás jellegéből adódóan a munka elvégzése nem kapcsolódik előzetes engedélyeztetéshez úgy, magánszemély esetében a szolgáltatás megrendelése és díjának kiegyenlítése az alábbiak szerint történik:
4.1 Szolgáltatás megrendelés és időpont egyeztetés: a +36 52 460-460 telefonszámon vagy a Jerikó utca 23. szám alatti Szolgáltatási területen hétfőtől péntekig 800- 1500 óráig a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal. A megrendelés során közölni kell a munkavégzés helyét, célját, a megrendelő nevét és telefon elérhetőségét.
4.2 Magánszemély esetén a pénzügyi rendezés a munkavégzés helyszínén a munka megkezdése előtt számla ellenében történik. A szolgáltatás bruttó összegének kiegyenlítése készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges. Készpénzzel történő fizetés esetén kérjük a szolgáltatási díj pontos összegét előkészíteni.
5. Társasház/Lakásszövetkezet/Cég esetében a szolgáltatás megrendelése és díjának kiegyenlítése az alábbiak szerint történik:
5.1 Szolgáltatás megrendelés és időpont egyeztetés: a +36 52 460-460 telefonszámon vagy a Jerikó utca 23. szám alatti Szolgáltatási területen hétfőtől péntekig 800- 1500 óráig a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal. A megrendelés során közölni kell a munkavégzés helyét, célját, a megrendelő nevét és telefon elérhetőségét.
5.2 A Megrendelő a szolgáltatás teljesítésének igazolását a munkalap aláírásával igazolja.
A Megrendelő a számla kiállításától számított 15 napon belül köteles megfizetni a számla ellenértékét. Fizetés módja: átutalás.
6. A tájékoztatóban felsorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó munkákat társaságunk munkatársai munkanapokon 800- 1400 óra között, előre egyeztetett 3 órás időintervallumon belüli kezdéssel végzik. A munkavégzéssel érintett lezárt helyiségekbe való bejutást a Megrendelőnek kell biztosítani.
7. Az elvégzett szolgáltatáshoz kapcsolódó töltési, légtelenítési igény bejelentése: a +36 52 460-460 ügyeleti telefonszámunkon lehetséges. A felhasználói rendszeren végzett munkálatok ellenőrzésének koordinálása a Megrendelő feladata.
8. A megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó egyeztetetett időpontú töltés és légtelenítés időpontjáról a Felhasználói Közösség érintett tagjainak tájékoztatása, továbbá a töltő és légtelenítő szerelvényeket tartalmazó helyiségekbe való bejutás biztosítása a megrendelő feladata.
9. Fűtési időszakban (szeptember 15-től – május 15-ig) a fűtési rendszer visszatöltését az ürítés napján 14 óráig meg kell kezdeni.
10. Hibabejelentés: 0-24 óráig telefonon: +36 52 460-460 (technikai okok miatt foglaltság esetén is kicsöngést jelez). A 460-460 telefonvonal tartós elérhetetlenséggel járó műszaki hibája esetén: a 413-330 telefonszámon. Kérjük, hogy a hiba helyének és okának pontosabb behatárolása érdekében telefonon történjen a bejelentés. Az ugyelet@dhrt.hu-ra történő bejelentés esetében az egyeztetések körülményesebbek, több időt vesznek igénybe.
11. Társaságunkkal kapcsolatosan további információk érhetők el honlapunkon a www.dhrt.hu és a facebookon.

 

Debrecen, 2020. szeptember

Elérhetőség

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf. 119.
Tel.: (52) 509-409, Fax: (52) 509-491

Ügyfélszolgálat

4026 Debrecen, Darabos u. 16.
Nyitvatartás: H-K-Sze: 8-15.30, Cs: 8-20, P: 8-12 óráig
Ebédidő: 12-12.30 óráig (csütörtök kivételével)
Telefon: (52) 525-525
E-mail: ugyfelszolgalat@dhrt.hu

Hibabejelentés

Telefon: (52) 460-460
0-24 óráig

E-mail: ugyelet@dhrt.hu

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata

Skip to content