fbpx

Debreceni Hőszolgáltató Zrt

(52) 509-409

 

Vevőszolgálat nyitvatartás

H-Sze: 8-15:30 | Cs: 8-20 | P: 8-12

Hibabejelentő ügyelet

ugyelet@dhrt.hu

hibabejelentés

Munkatársaink a hibabejelentéseket kivizsgálják.

Szolgáltatói rendszer (hőközpont, távhővezeték) hibákat elhárítják.

Felhasználói rendszer (hőközpont falsíkján kívül eső fűtési és melegvíz vezetékek, szerelvények, fűtőtestek) hibája esetén az alábbi munkavégzés ingyenes:

– a testi épséget veszélyeztető és vagyoni kárt okozó hiba esetén a felhasználói rendszer kizárás és ürítés, majd a szakvállalkozóval elvégeztetett hibaelhárítás készre jelentését követően üzembe helyezés (visszanyitás, töltés, légtelenítés),

– szükség esetén felhasználói rendszer (fűtőtest) légtelenítés,

– a felhasználói rendszer leürítése nélkül elhárítható tömörtelenség megszüntetése (pl. tömszelence, hollandi utánhúzása).
A felhasználói rendszeren munkadíj ellenében végzett szolgáltatásaink díjait a lap alján a “DIJTÁBLÁZAT” gombra kattintva tekintheti meg.

A munkavégzéshez szükséges helyiségekbe való bejutás biztosítása minden esetben a felhasználók vagy képviselőjük feladata!

Felhasználói rendszeren a fent felsorolt munkákon kívül, kapacitás hiányában társaságunk egyéb hibaelhárítást nem végez, azokra szakvállalkozó igénybevételét javasoljuk.

Ügyelet hívható 0-24 óráig telefon:
(52) 460-460

(technikai okok miatt foglaltság esetén is kicsöngést jelez)


A (52) 460-460 telefonvonal tartós elérhetetlenséggel járó műszaki hibája esetén:

telefon: (52) 413-330

vagy 

e-mail: ugyelet@dhrt.hu

Tájékoztató a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felhasználói rendszeren végzett szolgáltatásairól
(érvényes 2017. március 1-től)


Tisztelt Felhasználónk!

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat!
 

 1. Díjmentesen végzett szolgáltatások

A felhasználói rendszeren (hőközpont falsíkján kívül eső fűtési és melegvíz vezetékeken, szerelvényeken, fűtőtesteken):

 • a testi épséget veszélyeztető és/vagy vagyoni kárt okozó hiba esetén a felhasználói rendszer kizárás és ürítés, majd a társaságunktól független szakvállalkozóval elvégeztetett hibaelhárítás készre jelentését követően üzembe helyezés (visszanyitás, töltés, légtelenítés),
 • a fűtés beindításához kapcsolódó és a fűtési időszak alatt – a felhasználói rendszer ürítésével nem összefüggő – (fűtőtest) légtelenítés,
 • a felhasználói rendszer leürítése nélkül elhárítható tömörtelenség megszüntetés (pl. tömszelence, hollandi után húzás).

A munkavégzéshez szükséges helyiségekbe való bejutás biztosításminden esetben a megrendelő feladata!

 1. Díjfizetés ellenében végzett szolgáltatások

Ssz. Szolgáltatások megnevezése Bruttó díj
2.1. Megalapozatlan hibabejelentés esetén történő kiszállás (Üzletszabályzat 11.3.1. szerint) 3 000
2.2. Melegvíz mérő plomba levétel (jóváhagyott átalakítás előtt) 3 000
2.3. Melegvíz mérő plombálás (jóváhagyott átalakítás után) 3 500
2.4. Melegvíz mérő tömítés és plombálás 4 500
2.5 Melegvíz mérő csere a szolgáltató által biztosított vízmérővel 8 000
2.6. Melegvíz mérő előtti ½”-os gömbcsap csere rendszerürítéssel, töltéssel és légtelenítéssel 8 000
2.7. Melegvíz mérő kikapcsolás megrendelésre 5 000
2.8. Melegvíz mérő visszakapcsolás felhasználó által biztosított hiteles vízmérővel 5 000
2.9. Melegvíz mérő visszakapcsolás a szolgáltató által biztosított vízmérővel 8 000
2.10. Használati melegvíz felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés 4 000
2.11. Fűtési felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés május 16-tól szeptember 14-ig 4 000
2.12. Fűtési felhasználói rendszer ürítés, töltés és légtelenítés szeptember 15-től május 15-ig 9 000

A 2.4. 2.5. és 2.6. pont szerinti szolgáltatások elsősorban a DH-Szerviz Kft.-től rendelhetők napközben a +36 30-940-09-11 telefonon.  Társaságunk kapacitás hiányában felhasználói rendszeren egyéb szolgáltatásokat vállalkozásszerűen nem kíván végezni.

2.1. pont szerint megalapozatlan hibabejelentésnek minősül, ha a hiba kivizsgálása során munkatársaink megállapítják, hogy a hiba a felhasználói rendszer vagy a felhasználói hely nem megfelelő állapotára vezethető vissza (például ha a helyiség hőmérséklet panaszt a radiátorszelep nem teljes nyitott állása, vagy a nyílászárók réseinek tömítetlensége, vagy ha az alacsony használati melegvíz hőfokot a cirkulációs vezeték hiánya okozza).

2.2.  2.3. 2.10.  2.11. és 2.12. pont szerinti szolgáltatások estén, ha a munkavégzés célja a használati melegvíz vagy a fűtési felhasználói rendszer részleges átalakítása – beleértve a fűtőtestek cseréjét, le és felszerelését is -, akkor a munkakezdés előtt a munkát végző munkatársainknak be kell mutatni műszaki csoportunk átalakításra vonatkozó írásos jóváhagyó szolgáltatói véleményét és a Felhasználói Közösség Megbízott írásos engedélyét is.

2.6. 2.10. és 2.12. pont szerinti szolgáltatások elvégzéséhez a Megrendelőnek gondoskodni kell az érintett felhasználók előzetes kiértesítéséről, melynek tartalmazni kell a távhőszolgáltatási szünet okát és időtartamát.

2.12. pont szerinti szolgáltatás elvégzéséhez a Felhasználói Közösség Megbízott jóváhagyó írásbeli hozzájárulása is szükséges.

 1. Szolgáltatás megrendelés és időpont egyeztetés: a +36 52  460-460 telefonszámon vagy a Jerikó utca 23. szám alatti területvezetőségen hétfőtől péntekig 8-tól 15 óráig a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal. A megrendelés során közölni kell a munkavégzés helyét, célját, a megrendelő nevét és telefon elérhetőségét.
 2. A tájékoztatóban felsorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó munkákat társaságunk munkatársai munkanapokon 8 és 14 óra között, előre egyeztetett 3 órás időintervallumon belüli kezdéssel végzik. A munkavégzéssel érintett lezárt helyiségekbe való bejutást a Megrendelőnek kell biztosítani.
 3. Szolgáltatás díjának kiegyenlítése

Magánszemély esetén a fizetés a munkavégzés helyszínén a munka megkezdése előtt számla ellenében történik. A szolgáltatás pontos bruttó összegét javasoljuk előkészíteni.

Cég/Társasház/Lakásszövetkezet megrendelő esetén a Megrendelő, a számla kiállításától számított 15 napon belül köteles megfizetni a számla ellenértékét. Fizetés módja: átutalás.

 1. Szolgáltatás teljesítésének igazolása: a munka elvégzésének tényét a magánszemély Megrendelő a helyszínen a számla aláírásával, Cég/Társasház/Lakásszövetkezet a munkalap aláírásával igazolja.
 2. Az elvégzett szolgáltatáshoz kapcsolódó töltési, légtelenítési igény bejelentése: a 460-460 ügyeleti telefonszámunkon lehetséges. A felhasználói rendszeren végzett munkálatok ellenőrzésének koordinálása a Megrendelő feladata.
 3. A megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó egyeztetetett időpontú töltés és légtelenítés időpontjáról a Felhasználói Közösség érintett tagjainak tájékoztatása, továbbá a töltő és légtelenítő szerelvényeket tartalmazó helyiségekbe való bejutás biztosítása a Megrendelő feladata.
 4. Fűtési időszakban (szeptember 15. – május 15.) a fűtési rendszer visszatöltését az ürítés napján 14 óráig meg kell kezdeni.
 5. Hibabejelentés: 0-24 óráig telefonon: 460-460 (technikai okok miatt foglaltság esetén is kicsöngést jelez). A 460-460 telefonvonal tartós elérhetetlenséggel járó műszaki hibája esetén: a413-330 telefonszámon, vagy e-mailben: ugyelet@dhrt.hu.
 6. Társaságunkkal kapcsolatosan további információk érhetők el honlapunkon: dhrt.hu       Debrecen, 2017. február

Tisztelettel: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata