Hátralékkezelés

Milyen lehetőségeik vannak felhasználóinknak a tartozások kiegyenlítésére?

30 napon belül képződő hátralékról “Felszólító levélben” értesítjük felhasználónkat, melynek előállítási költsége (800 Ft/levél) kiterhelése kerül. A hátralékot befizethetik a felszólítóhoz mellékelt csekken, vagy Ügyfélszolgálati Irodánkban (Db. Darabos u. 16.).

30 napon túli hátralékkal rendelkező felhasználói helyeket hátralék kezelési ügyintézőink keresik fel.  A hátralék rendezésre “Részletfizetési megállapodást” köthetnek a felhasználóval. A befizetendő előleg minimum 30 % és a fennmaradó összeg 6 havi részletben törlesztendő.

Ahol a hátralékot nem egyenlítik ki és megállapodást sem kötnek, vagy a részlet, illetve tárgyhavi befizetéseket nem teljesítik, ott szolgáltatás szüneteltetési és jogi eljárás indul. Ennek következményei: használati melegvíz kizárás, fizetés letiltás, ingóság foglalás és ingatlan árverezés, kilakoltatás.

A szolgáltatási díjfizetés elmaradása szerződésszegésnek minősül. A szerződésszegő és a szerződés nélküli, un. szabálytalan távhővételezések szankcióiról, a pótdíjfizetési kötelezettségekről itt tájékozódhat.

A jogi eljárás megelőzését szolgáló szociális támogatási lehetőségek:

– Lakásfenntartási támogatás  :

Igényelni: DMJV PH Szociális Osztályán, 4026 Debrecen Kálvin tér 11. szám alatt lehet. Tel.: 52 / 517-750.

Jogszabályi alap: 6/2015. (II.26.) Ö. r. számú DMJV rendelet a települési támogatások helyi szabályairól.

A megítélt és átutalt támogatást cégünk a tárgyhavi számlákban feltünteti és jóváírja.

–  Adósságkezelési támogatás közüzemi díjhátralékra :

Igényelni: a Családsegítő Központban, Debrecen, Thomas Mann utca 2/A szám alatt, lehet.

Tel.: 52 / 411-133

Jogszabályi alap: 6/2015. (II.26.) Ö. r. számú DMJV rendelet a települési támogatások helyi szabályairól.

A befizetett önrészt és a megítélt, átutalt támogatást cégünk a felhasználói hely egyenlegében jóváírja.

–  Részletfizetési megállapodás kötés lakossági kintlévőség kezelési munkatársaink közreműködésével.

Munkatársaink elérhetőségei:

Griba Attila 06-20-536-7799
Farkas Katalin 06-30-225-7102


Ügyintézőinknél bankkártyával is fizethet.

Kérjük, fogadják segítségüket bizalommal.