Műszaki ügyintézés:

fűtés és használati melegvíz felhasználói rendszeren történő átalakítás bejelentése szolgáltatói hozzájárulás céljából

Felhívjuk a figyelmet, a felhasználói tulajdonú rendszeren karbantartást, javítást, átalakítást, felújítást a fűtési időszakon kívüli 
( május 16. és szeptember 14. közötti időszakban ) a szolgáltató jóváhagyó hozzájárulásával
lehetséges elvégezni a többször módosított 2005. évi XVIII. távhőszolgáltatásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) számú kormányrendelet 3. sz. melléklet 2.1.7 és 16.1 pontja alapján. 

Fűtési felhasználói rendszeren történő átalakítások:

 • Radiátor csere
 • Radiátor áthelyezés
 • Radiátor megszüntetés
 • Radiátorszelep, gömbcsap csere
 • Radiátorszelep, gömbcsap beépítés
 • Egyéb

Használati melegvíz felhasználói rendszeren történő átalakítások:

 • Használati melegvíz mérőhely megszüntetés
 • Használati melegvíz mérőhely áthelyezés
 • Gömbcsap csere
 • Gömbcsap beépítés
 • Egyéb

Az átalakítással kapcsolatos bejelentő akkor tekinthető teljeskörűnek, ha a bejelentő nyomtatvány teljesen, a műszaki adatokat magába foglaló melléklettel együtt ki van töltve és a szükséges nyilatkozatok, valamint aláírások is szerepelnek rajta, vagy a mellékleteken.

Társaságunkhoz a bejelentő nyomtatvány megküldhető, leadható:

E-mailben:  muszakiugyek@dhrt.hu
Levélben: 4001 Debrecen, Pf. 119.   
Személyesen: a Debrecen, Darabos u. 16. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodában nyitvatartási időben.

Fűtési felhasználói rendszeren történő átalakításhoz szükséges formanyomtatványok

Általános bejelentő nyomtatvány Fűtés

Közös képviselő hozzájárulás

Használati melegvíz felhasználói rendszeren történő átalakításhoz szükséges formanyomtatványok

Általános bejelentő nyomtatvány melegvíz

Közös képviselő hozzájárulás

Meghatalmazás fűtés és használati melegvíz felhasználói rendszeren történő átalakításhoz

Meghatalmazás

Tájékoztató a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felhasználói tulajdonú rendszeren végzett szolgáltatásairól és a szolgáltatási díjairól

Díjszabás