fbpx

Debreceni Hőszolgáltató Zrt

(52) 509-409

Ügyfélszolgálat nyitvatartás

H-Sze: 8-15:30 | Cs: 8-20 | P: 8-12
H-Sze: Ebédidő 12:00-12:30

Hibabejelentő ügyelet

(52) 460-460

Fogyasztóvédelem

Panaszok kezelése

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (4) bekezdése és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdés f)-g)-h) pontok előírásainak megfelelő információ:

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a díjfizetői, felhasználói kapcsolattartás elősegítése érdekében Ügyfélszolgálati Irodát működtet. 

Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége

  • általános információadás a szolgáltatásról,
  • díjfizetőváltozás bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • igazolás kiadása tartozás mentességről,
  • díj befizetések fogadása,
  • tájékoztatás a távhőellátás – fűtés és HMV – díjtételeiről, az elszámolási módokról és a számlázási rendről,
  • távhőellátás számláival kapcsolatos észrevételek intézése,
  • tájékoztatás a távhő és a HMV mérés szerinti elszámolásának lehetőségeiről és feltételeiről,
  • részfizetés módosítása,
  • tájékoztatás aktuális tartozásról, megállapodás kötés a tartozás kiegyenlítésére,
  • egyéb a szolgáltatással kapcsolatos bejelentések fogadása, továbbítása.

A bejelentésekről-panaszokról jegyzőkönyv készül, ha a személyes, vagy telefonos panasz kezelése a ügyfélszolgálati helyek ügykezelői hatáskörét meghaladja (a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges), vagy a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, és/vagy kéri a panaszról jegyzőkönyv felvételét.

Személyes panasz esetén a jegyzőkönyv bejelentői fejezetét a panaszos tölti ki (kivéve, ha felkéri erre az ügyintézőt).

Ha a bejelentő hozzájárul, -a fenti okok miatt jegyzőkönyvezendő- telefonos panaszokról nem szükséges írásos jegyzőkönyvet felvenni, hiszen a Ügyfélszolgálati Iroda telefonos hívásai a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fvt.) 17/B. § (3) bekezdése szerint rögzítésre, és 5 évig megőrzésre kerülnek, és igény esetén a panaszos rendelkezésére állnak.

A jegyzőkönyvekben (hangfelvételeken) rögzítetteket DH Zrt. illetékes szervezeti egysége kivizsgálja és 15 napon belül indoklással ellátott tájékoztatást küld a felhasználónak,kivéve ha a DH Zrt. a szóban közölt panaszban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

Ügyfélszolgálati Iroda elérhetősége: 

Debrecen, Darabos u. 16.
Telefon: (52) 525-525 Fax: (52) 525-527
Nyitva: H-K-Sz: 8-15.30 óráig, Cs: 8-20 óráig P: 8-12 óráig
Ebédidő: 12 – 12.30 óráig

Jogorvoslati helyek:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület         Lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérési adatait itt találja!
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13.
(+36 52) 500 710
Fax: (36 52) 500 720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  

4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
Tel.:(+36 52) 533 924
Fax: (+36 52) 327 753
E-mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű –szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálat

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
1388 Budapest, Pf. 89
(+36 1) 459 7740
(+36 1) 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 11. § (3) bekezdésének megfelelően a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt a távhőszolgáltató felé megtette. 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy társaságunk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. örvény 17/D. § elvárásainak megfefelve Fógyasztóvédelmi referenst foglalkoztat, akinek feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Fogyasztóvédelmi referense: Kovács Viktor (Tel: +36-20-470-4815)

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek:

– Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

– Tudatos Vásárlók Egyesülete

Házfórum 

szerkesztő

About szerkesztő

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata