Jogszabályok

A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CLV. TÖRVÉNY 17/B. § (9) BEKEZDÉS E) PONTJÁBAN ELŐÍRT TÁJÉKOZTATÓ:

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

1. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2. 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról.

3. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről.

4. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.

5. 51/2011. (XII.01.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

6. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II. 24.) Ö. r. számú rendelete

7. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

8. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.)

9. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

10. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

11. 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

12. 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról