Ügyfélszolgálati iroda

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a díjfizetői, felhasználói kapcsolattartás elősegítése érdekében ügyfélszolgálati irodát működtet.

Darabos kirakat 2022

Ügyfélszolgálati iroda tevékenysége

  • Általános információadás a szolgáltatásról,
  • Díjfizetőváltozás bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • Igazolás kiadása tartozás mentességről,
  • Díj befizetések fogadása,
  • Tájékoztatás a távhőellátás – fűtés és HMV – díjtételeiről, az elszámolási módokról és a számlázási rendről,
  • Távhőellátás számláival kapcsolatos észrevételek intézése,
  • Tájékoztatás a távhő és a HMV mérés szerinti elszámolásának lehetőségeiről és feltételeiről, részfizetés módosítása,
  • Tájékoztatás aktuális tartozásról, megállapodás kötés a tartozás kiegyenlítésére,
  • Egyéb a szolgáltatással kapcsolatos bejelentések fogadása, továbbítása.

Az elektronikusan kezdeményezett ügyek intézése a beküldést követő első munkanapon kezdődik meg.

A bejelentésekről-panaszokról jegyzőkönyv készül, ha a személyes, vagy telefonos panasz kezelése a ügyfélszolgálati helyek ügykezelői hatáskörét meghaladja (a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges), vagy a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, és/vagy kéri a panaszról jegyzőkönyv felvételét.

Személyes panasz esetén a jegyzőkönyv bejelentői fejezetét a panaszos tölti ki (kivéve, ha felkéri erre az ügyintézőt).

Ügyfélszolgálati Iroda elérhetősége:

Debrecen, Darabos u. 16.

Telefon: (52) 525-525 Fax: (52) 525-527

Nyitvatartás:

Hétfő              8.00 – 15.30-ig     Ebédidő 12.00.-12.30-ig

Kedd               8.00 – 15.30-ig      Ebédidő 12.00.-12.30-ig

Szerda            8.00 – 15.30-ig      Ebédidő 12.00.-12.30-ig

Csütörtök       8.00 – 20.00-ig      Pénztár zárás 19.30-kor

Péntek            8.00 – 12.00-ig      Pénztár zárás 11.30-kor

Ha a bejelentő hozzájárul, -a fenti okok miatt jegyzőkönyvezendő- telefonos panaszokról nem szükséges írásos jegyzőkönyvet felvenni, hiszen a Ügyfélszolgálati Iroda telefonos hívásai a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fvt.) 17/B. § (3) bekezdése szerint rögzítésre, és 5 évig megőrzésre kerülnek, és igény esetén a panaszos rendelkezésére állnak.

A jegyzőkönyvekben (hangfelvételeken) rögzítetteket DH Zrt. illetékes szervezeti egysége kivizsgálja és 15 napon belül indoklással ellátott tájékoztatást küld a felhasználónak,kivéve ha a DH Zrt. a szóban közölt panaszban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

Online időpontfoglalás

Ne álljon sorba feleslegesen, foglaljon időpontot online most!

Jogorvoslati helyek

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérési adatait itt találja!
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 52-500 710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
E-mail: nemes.brigitta@hbkik.hu
bekelteto@hbkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Méeésügyiés Fogyasztóvédelmi Főosztály
4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
Levélcím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
Telefon: 52-502-100
Fax: 52-327-753
E-mail: kozlekedesfogyved@hajdu.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű –szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálat
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
1388 Budapest, Pf. 89
Tel:(+36 1) 459 7740
Fax:(+36 1) 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 11. § (3) bekezdésének megfelelően a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt a távhőszolgáltató felé megtette.