Számlázás

Elektronikus számlázás és díjfizetés intézés : https://zafirportal.hu

IBAN szám: HU 52 11738008-20226433-00000000

 

Az elektronikus közmű portálunkon megtekintheti aktuális egyenlegét, számlaösszesítőit, jelezheti részletes elektronikus számla igényét, lehetősége van internetes-bankkártyás fizetésre, illetve áttekintheti és megadhatja – az elszámolások- használati melegvíz óraállásait is.

Számlázáshoz - elszámoláshoz kötődő hasznos információk:

  • Tájékoztatás – Elszámolási-számlázási rendről
  • Felhasználó és díjfizető fogalma 

1.Felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége (a társasház, a lakásszövetkezet, közös tulajdon esetén a tulajdonostársak).

Abban az esetben, ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet.

A felhasználó lehet lakossági felhasználó és egyéb felhasználó:

  1. a) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa
  2. b) egyéb felhasználó: az a) pontban nem említett épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;

2.Felhasználói közösség: a felhasználó fogalom meghatározásánál említett közösség;

Felhasználói közösség megbízottja: a felhasználói közösség törvényes képviselője vagy az épület, illetőleg épületrész tulajdonosainak megbízottja;

Díjfizető: épületrészenkénti elszámolás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, a távhő-törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója;

3.A felhasználó / díjfizető és a szolgáltató díjfizetéssel összefüggő jogait és kötelezettségeit a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló többször módosított, egységes szerkezetű 4/2006.(II.24.) Ö. r. sz. rendelete határozzák meg.

4.Az alkalmazott díjszabás kéttarifás; mely alapdíjat és hődíjat tartalmaz. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz díja a számlán belül külön kerül elszámolásra.

5.A távhőszolgáltatási számla díjtételeinek bemutatása

6.A távhőszolgáltatási díjakat a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell befizetni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot és járulékos költségeket számítunk fel!

7.A szolgáltatási díj túlfizetéseket jóváírjuk, illetve visszautaljuk díjfizetőinknek. A visszautalás rendjéről itt tájékozódhat.

8.Az Ön csoportos beszedési azonosítója: a számlán a Vevő (fizető) azonosító után található kódszám “U” betűt követő 6 számjegye!

Cégünk GIRO azonosítója: A 23506088

9.A számlát és a befizetést igazoló dokumentumot 5 évig szíveskedjen megőrizni.

10.Rezsicsökkentést megelőzően alkalmazott egységárak:

  • 2012.11.01.-i lakossági egységárak: fűtés alapdíj 936,11 Ft/kw/hó, hődíj 3563 Ft/GJ; melegvíz alapdíj 634,50 Ft/db, hődíj 839 Ft/m3,
  • 2013.10.31.-i lakossági egységárak: fűtés alapdíj 842,40 Ft/kw/hó, hődíj 3206 Ft/GJ; melegvíz alapdíj 570,90 Ft/db, hődíj 755 Ft/m3,
  • 2013.01.31.-i lakossági ivóvíz és csatornadíj egységára:446,10 Ft/m3.

11.Az épületrészenkénti (lakásonkénti) használati melegvízóra a felhasználó tulajdonát képezi, ezért hitelesítéséről, javításáról köteles gondoskodni.

12.A díjfizetési kötelezettséget érintő (név, cím, díjfizető, értesítési cím, fizetési mód) változást a régi és új díjfizető együttesen köteles a szolgáltató felé a változástól számított 15 napon belül írásban bejelenteni.

A késedelmes bejelentésből adódó számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A változást a Darabos u. 16. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodában lehet bejelenteni, ahol a számlával, díjhátralékkal kapcsolatos ügyeket, befizetéseket is intézheti.

A portál hasznos szolgáltatásait és használatuk módját részletesen ismerteti a: szolgáltatói nyilatkozat. A nyilatkozat a portálon is megjelenik a: szolgáltató választás – debreceni hőszolgáltató zrt. Almenüben.

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Díjnet Zrt. együttműködésének köszönhetően távhőszolgáltatási csekkjeit kiegyenlítheti okostelefonján keresztül is, az iCsekk szolgáltatás keretében. Ennek részleteiről a www.dijnet.hu honlapon tájékozódhat.

Ezen a városi közműportálon egyaránt megtekintheti és kifizetheti a: Debreceni Hőszolgáltató Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt. és a CívisHáz Zrt. által kibocsátott számlákat.

Alapdíj: éves díj, amely 12 havi egyenlő részletben fizetendő (fűtésnél: Ft/KW/hó, melegvíznél: Ft/lakás/hó, illetve egyéb felhasználóknál Ft/lm3/hó).

Hődíj: elfogyasztott hőmennyiség után fizetendő díj (fűtésnél: Ft/GJ, melegvíznél: Ft/m3 egységáron).

Részfizetés: az éves alapdíj 1/12-ed része, valamint fűtésnél a tervezett hőfelhasználásnak megfelelő havi hődíj, melegvíznél a korábbi felhasználások átlagának megfelelő hődíj és a melegvíz készítéshez felhasznált ivóvíz díja.

Szorzó tényező: értéke általában 1, törthónapokban és a fűtési hőfelhasználás alapján indokolt esetben, egyedi megállapodás szerint ettől eltérhet.

Elszámolás: a hőmennyiségmérő és / vagy melegvízmérő órán megmért, az elszámolási időszak alatt ténylegesen felhasznált hő és hidegvíz mennyisége és azok díja.

Elszámolási időszak: a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente egyszer kerül sor a használati melegvíz és a fűtés elszámolásra.

Részfizetések jóváírása: az elszámolási időszakra eső részfizetések negatív előjelű összegzése.

Kerekítési különbözet: 0,5-től felfelé, az alatt pedig lefelé kerekítünk.

Számlaérték összesen: az elszámolási időszakra eső alapdíjak, hődíjak, hidegvíz díjak összegének és a teljesített részfizetéseknek az egyenlege.

Fizetendő: számlaérték összesen és a támogatások egyenlege.

Telefon: (52) 525-525

Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, szerda 8-15:30, csütörtök: 8-20, péntek 8-12 óra.
Ebédidő: 12-12:30.

Online időpontfoglalás

Ne álljon sorba feleslegesen, foglaljon időpontot online most!