Közbeszerzések

Közbeszerzési eljárás lista

2021. évi adatok

2022

Közbeszerzési eljárás tárgya Az eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél megnevezése Aláírt szerződés A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Szerződésszerű teljesítés Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett összeg (Ft) Hirdetmények szerződés módosításáról, teljesítéséről KÉ….. Egyéb információk (pl: összegzések, szerz. módosítások)
”Debrecen, Sinai Miklós utca 4. sz. alatti Debreceni Német Általános Iskola részére fűtési hőközpont építése.”
DH- Szerviz Kft.
7/25/2022
Igen
8/25/2022
3.917.295
”Piacbővítő beruházások 2022. I. ütem 1. rész: „Debrecen, Főnix Hotel távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés”
DH- Szerviz Kft.
7/14/2022
Igen
8/15/2022
11.081.744
”Piacbővítő beruházások 2022. I. ütem 2. rész: „Debrecen, Tócóvölgyi Óvoda részére hőközpont építése.”
DH- Szerviz Kft.
8/16/2022
Igen
9/15/2022
6.366.207
„Debrecen, Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje (Vénkert, Sestakert)”
DH- Szerviz Kft.
6/22/2022
Igen
8/3/2022
2.208.410
„Debrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022.”
DH- Szerviz Kft.
8/26/2022
Igen
29/09/2022
21.277.224
”Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep I. ütem)”
DH- Szerviz Kft.
28/07/2022
Igen
9/1/2022
40.576.799
„Debrecen, elavult hőközpontok felújítása I. ütem”
DH- Szerviz Kft.
8/15/2022
Igen
21/09/2022
22.903.063
„Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. ltp és Vénkerti ltp) II. ütem”
DH- Szerviz Kft.
15/09/2022
Folyamatban
Tervezetten: 2022.10.19.
6.701.774
„Debrecen, Egyetem sugárút 75. sz. alatt épülő Pré-mium Residence épület városi távhőellátási hálózatba történő bekapcsolásához távhővezeték építés.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
„Debrecenben távhővezeték és hőközpont karbantar-tása 2022. év I. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
„Debrecen, elavult hőközpontok felújítása II. ütem”
DH- Szerviz Kft.
4/10/2022
Folyamatban
Tervezetten: 2022.11.04.
24.763.217

2021

Közbeszerzési eljárás tárgya Az eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél megnevezése Aláírt szerződés A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Szerződésszerű teljesítés Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett összeg (Ft) Hirdetmények szerződés módosításáról, teljesítéséről KÉ….. Egyéb információk (pl: összegzések, szerz. módosítások)
„Keretszerződés távhővezeték és hőközpont hibaelhárítási munkáira anyagkészlet, hibaelhárító kapacitás és készenlét biztosításával.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
11265/2021
”Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák” Vállalkozási keretmegállapodás.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
5848/2021
”Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II. ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).”
DH- Szerviz Kft.
2021.05.17
Igen
2021.06.21
1. 809.777
13301/2021
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).”
DH- Szerviz Kft.
2021.05.20
Igen
2021.06.21
35.638.685
6390/2021
„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.”
DH- Szerviz Kft.
2021.09.30
Igen
2021.11.04
16.841.767
20101/2021
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása III. ütem (hőközpontok építése).”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.06
Igen
2022.01.07
24 379 691
15367/2021; 14751/2021; 16507/2021; 20101/2021.
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év I. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2021.08.06
Igen
2021.09.08
4.435.069
20101/2021
“Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonstrukciója.”
DH- Szerviz Kft.
2021.11.30
Igen
2022.01.06
11 004 740
19741/2021; 22210/2021
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év II. ütem.”

DH- Szerviz Kft.

2021.10.26

Igen

2021.11.26
3 891 281
19741/2021
“Távvezeték karbantart. III. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.03
Igen
2022.01.06
3 458 397
19741/2022
“Tócóvölgyi Óvoda távhővezeték építés.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
0415/2022
“KAF karbantartás 2021.”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.15
Igen
2021.01.24
4 928 000
0415/2022
“Debrecenben a Vénkerti – és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.10
Igen
2022.01.10
18 849 700
20101/2021
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év IV. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2021.11.11
Igen
2021.12.13
872 157
0415/2022
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év V. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
0415/2022
“Piacbővítő beruházások” 1. rész.
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
0415/2022
“Piacbővítő beruházások” 2. rész.
DH- Szerviz Kft.
2021.11.30
Igen
2021.12.30
6 801 085
0415/2022
“Piacbővítő beruházások” 3. rész.
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
0415/2022