Közbeszerzések

Közbeszerzési eljárás lista

2021. évi adatok

2023

Közbeszerzési eljárás tárgya Az eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél Megkötött szerződés A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Teljesítés szerződésszerű volt? Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett (Ft) Jogorvoslati eljárások  Hirdetmény szerződés módosításáról, teljesítéséről Egyéb
„Debrecen, elhasználódott hőcserélők cseréje (Vénkert, Tócóvölgy)”
DH- Szerviz Kft.
2023.08.31
Folyamatban
Tervezetten: 2023.10.05.
43 648 880
”Távvezetéki szakaszok felújítása (Hunyadi utcai szakasz)”
DH- Szerviz Kft.
2023.08.02
Folyamatban
2023.09.07.
77 187 017
Piacbővítő beruházások 2023. 1. rész: ”Debrecen, Darabos u. 3-7 sz. alatt épülő Smart Life Hotel épület városi távhőellátási háló-zatba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőfogadó állomás építés.”
DH- Szerviz Kft.
2023.08.16
Folyamatban
2023.09.21
6 538 381
Piacbővítő beruházások 2023. 2. rész: ”Debrecen, Hatvan u. 60. sz. alatti új épület városi távhőellátási hálózatba történő bekap-csolásához távhővezeték és hőközpont.”
DH- Szerviz Kft.
2023.08.04.
Folyamatban
2023.09.07.
13 387 759
Piacbővítő beruházások 2023. 3. rész: „Debrecen, Postakerti Bölcsőde (Zelemér u. 4 sz) új épület városi távhőellátási hálózatba törté-nő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés”.
DH- Szerviz Kft.
2023.08.29.
Folyamatban
Tervezetten: 2023.10.05.
11 318 977
„Debrecen, Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje (Vénkert, Petőfi tér)”
DH- Szerviz Kft.
2023.06.14
Igen
2023.07.13.
2 289 283
”Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep Főág II. ütem és Sárvári ágvezeték szakasz)”
DH- Szerviz Kft.
2023.10.31
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
„Debrecenben távhővezetéki aknák karbantartása 2023. év”
DH- Szerviz Kft.
2023.09.29
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
”Debrecen, Egyetemsugár út 75.sz.alatti újépület városi távhőellátási hálózatba történő bekapcsolásához hőközpontépítés.”
DH-Szerviz Kft.
Tervezetten: 2023.10.20.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban

2022

Közbeszerzési eljárás tárgya Az eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél megnevezése Aláírt szerződés A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Szerződésszerű teljesítés Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett összeg (Ft) Hirdetmények szerződés módosításáról, teljesítéséről KÉ….. Egyéb információk (pl: összegzések, szerz. módosítások)
”Debrecen, Sinai Miklós utca 4. sz. alatti Debreceni Német Általános Iskola részére fűtési hőközpont építése.”
DH- Szerviz Kft.
2022.07.25.
Igen
2022.08.25.
3.917.295
”Piacbővítő beruházások 2022. I. ütem 1. rész: „Debrecen, Főnix Hotel távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés”
DH- Szerviz Kft.
2022.07.14.
Igen
2022.08.15.
11.081.744
”Piacbővítő beruházások 2022. I. ütem 2. rész: „Debrecen, Tócóvölgyi Óvoda részére hőközpont építése.”
DH- Szerviz Kft.
2022.08.16.
Igen
2022.09.15.
6.366.207
„Debrecen, Távvezetéki elzáró szerelvények cseréje (Vénkert, Sestakert)”
DH- Szerviz Kft.
2022.06.22.
Igen
2022.08.03.
2.208.410
„Debrecenben, a Vénkerti- és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje 2022.”
DH- Szerviz Kft.
2022.08.26.
Igen
2022.09.29.
21.277.224
”Távvezetéki szakaszok felújítása (Tócóvölgyi lakótelep I. ütem)”
DH- Szerviz Kft.
2022.07.28.
Igen
2022.09.01.
40.576.799
„Debrecen, elavult hőközpontok felújítása I. ütem”
DH- Szerviz Kft.
2022.08.15.
Igen
2022.09.21.
22.903.063
„Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. ltp és Vénkerti ltp) II. ütem”
DH- Szerviz Kft.
2022.09.15.
Igen
2022.10.19.
6.701.774
„Debrecen, Egyetem sugárút 75. sz. alatt épülő Pré-mium Residence épület városi távhőellátási hálózatba történő bekapcsolásához távhővezeték építés.”
DH- Szerviz Kft.
2022.10.20.
Igen
2022.11.24.
2.367.466
„Debrecenben távhővezeték és hőközpont karbantar-tása 2022. év I. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2022.10.14.
Igen
2022.11.17.
7.260.975
„Debrecen, elavult hőközpontok felújítása II. ütem”
DH- Szerviz Kft.
2022.10.04.
Igen
2022.11.10.
24.763.217

2021

Közbeszerzési eljárás tárgya Az eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél megnevezése Aláírt szerződés A szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Szerződésszerű teljesítés Az ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett összeg (Ft) Hirdetmények szerződés módosításáról, teljesítéséről KÉ….. Egyéb információk (pl: összegzések, szerz. módosítások)
„Keretszerződés távhővezeték és hőközpont hibaelhárítási munkáira anyagkészlet, hibaelhárító kapacitás és készenlét biztosításával.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
11265/2021
”Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák” Vállalkozási keretmegállapodás.”
DH- Szerviz Kft.
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
5848/2021
”Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II. ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).”
DH- Szerviz Kft.
2021.05.17
Igen
2021.06.21
1. 809.777
13301/2021
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).”
DH- Szerviz Kft.
2021.05.20
Igen
2021.06.21
35.638.685
6390/2021
„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.”
DH- Szerviz Kft.
2021.09.30
Igen
2021.11.04
16.841.767
20101/2021
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása III. ütem (hőközpontok építése).”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.06
Igen
2022.01.07
24.379.691
15367/2021; 14751/2021; 16507/2021; 20101/2021.
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év I. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2021.08.06
Igen
2021.09.08
4.435.069
20101/2021
“Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonstrukciója.”
DH- Szerviz Kft.
2021.11.30
Igen
2022.01.06
11.004.740
19741/2021; 22210/2021
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év II. ütem.”

DH- Szerviz Kft.

2021.10.26

Igen

2021.11.26
3.891.281
19741/2021
“Távvezeték karbantart. III. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.03
Igen
2022.01.06
3.458.397
19741/2022
“Tócóvölgyi Óvoda távhővezeték építés.”
DH- Szerviz Kft.
2022.05.16
Igen
2022.06.15
25.114.287
0415/2022
“KAF karbantartás 2021.”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.15
Igen
2021.01.24
4.928.000
0415/2022
“Debrecenben a Vénkerti – és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje”
DH- Szerviz Kft.
2021.12.10
Igen
2022.01.10
18.849.700
20101/2021
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év IV. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2021.11.11
Igen
2021.12.13
872.157
0415/2022
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év V. ütem.”
DH- Szerviz Kft.
2022.06.06
Igen
2022.07.13
3.327.463
0415/2022
“Piacbővítő beruházások” 1. rész.
DH- Szerviz Kft.
2022.01.13
Igen
2022.02.14
11.166.090
0415/2022
“Piacbővítő beruházások” 2. rész.
DH- Szerviz Kft.
2021.11.30
Igen
2021.12.30
6.801.085
0415/2022
“Piacbővítő beruházások” 3. rész.
DH- Szerviz Kft.
2022.10.24
Igen
2022.11.24
8.574.427
0415/2022