Nem lakossági gyakran ismételt kérdések

A távhőszolgáltatás díjait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendeletben, mely az 50/2011(IX.30) NFM határozza meg úgy a lakossági-, külön kezelt intézmény, és a nem lakossági díjfizetőink esetében. 

 

A technológiai és ipari miniszter 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról  

A díj 2022. október 01-től lép hatályba. 

 

A lakossági, nem lakossági díj megállapítását: a Távhőszolgáltatásről szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § ga) és gb) pontjai határozzák meg.  

 

ga) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa, a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által megvásárolt lakóingatlan bérlője, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény alapján ingyenesen az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kerülő ingatlanokon fennálló lakásbérleti jogviszony bérlője;

 

gb) egyéb felhasználó: a ga) pontban nem említett épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;

Társaságunk nem tervez mikrovállalkozással (kisvállalkozás) kapcsolatban kedvezményes díjmegállapítást, mert ennek jogköre törvényi módosítást igényel 

 

 

Az alapdíj éves díj, melyet a díjfizető 12 havi egyenlő részletben a számla benyújtásakor előre fizet meg. Amennyiben nem történik tényleges hővételezés (fűtés, HMV) fentiek alapján az alapdíj ebben az esetben is fizetendő. 

 

A távhőszolgáltatás szüneteltetésének kérését társaságunk nemlakossagi@dhrt.hu  e-mail címére megküldött, a felhasználási hely számlán található azonosítóját is tartalmazó kérelmében kezdeményezheti, amelynek műszaki megvalósíthatóságát munkatársaink felülvizsgálják és azzal kapcsolatban írásos tájékoztatást adnak. 

 

További információk: Ne szüntesse meg - szüneteltesse! 

Abban az esetben, ha önálló épületben saját hőmennyiségmérővel rendelkezik, a fűtés beindításának későbbi megrendelésével, valamint a helyiségben történő alacsonyabb hőmérséklet beállításával, hétvégi hőfokcsökkentéssel tud takarékoskodni.  

 

Abban az esetben, ha az adott üzlet több másik üzletekkel közös hőmennyiségmérőn van, a közösség együttes döntésének birtokában, a felhatalmazott képviselőjük (fűtési megbízott) a fűtés későbbi beindításával és energiatakarékos üzemeltetéssel (helyiség hőmérséklet alacsonyabbra állítása tud takarékoskodni. Lehetőség van takarékoskodni úgy is, hogy ezen közösség tagjai a radiátorokra fűtési költségmegosztókat, illetőleg termosztatikus radiátorszelepeket szereltetnek fel. 

Ezen átalakítások költségei a díjfizetőket terheli, mivel a rendszerek (csövek, radiátorok) az ő tulajdonában van. 

A távhőszolgáltatási díjakat tartalmazó számla ki nem fizetése esetén a szolgáltató jogosult az elmaradt díjak akár jogi úton történő behajtására, melyek - fizetési meghagyás, végrehajtás, árverezés, csődeljárás kezdeményezése, a szolgáltatás felfüggesztése mellett azonnali inkasszó – formájában valósul meg. 

A fűtési szolgáltatás alapdíja 2022. július 01-től változott, amelyet a KSH által megadott előző évi inflációs érték alapján határoztak meg. 

Leválási szándék esetén, arra irányú kérelmét kérjük a nemlakossagi@dhrt.hu e-mail címre a felhasználási hely számlán található azonosítójával megküldeni, amelyre munkatársaink érdemi válasszal szolgálnak.

 

További információk: Ne szüntesse meg - szüneteltesse! 

Egy adott épületrész egyéni hőmennyiségmérővel történő felszerelésének kérése esetén a nemlakossagi@dhrt.hu e-mail címre a felhasználási hely számlán található azonosítójával megküldeni szíveskedjen, amelyre munkatársaink érdemi válasszal szolgálnak.

A távhőszolgáltatást kiváltó más fűtési megoldás témakörében érdeklődhet a nemlakossagi@dhrt.hu e-mail címen a felhasználási hely számlán található azonosítójával. 

Minimum hődíj nincs, a felhasználással tudja szabályozni a fizetendő távhőszolgáltatási költségének mértékét (alacsonyabb hőfok).  

A használati melegvíz felmelegítési díja is változik, melynek értéke honlapunkon megtalálható.  
Szolgáltatási díjak