Nem lakossági gyakran ismételt kérdések

Ki határozza meg a távhőszolgáltatás díjait?

A távhőszolgáltatás díjait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendeletben, mely az 50/2011(IX.30) NFM határozza meg úgy a lakossági-, külön kezelt intézmény, és a nem lakossági díjfizetőink esetében. 

 

A technológiai és ipari miniszter 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról  

Terveznek-e a kisvállalkozások részére kedvezményes díjmegállapítást?

Társaságunk nem tervez mikrovállalkozással (kisvállalkozás) kapcsolatban kedvezményes díjmegállapítást, mert ennek jogköre törvényi módosítást igényel 

 

 

Ha az üzlettulajdonosok nem veszik igénybe a fűtést, melegvíz szolgáltatást az alapdíjat kiszámlázzák-e részünkre?

Az alapdíj éves díj, melyet a díjfizető 12 havi egyenlő részletben a számla benyújtásakor előre fizet meg. Amennyiben nem történik tényleges hővételezés (fűtés, HMV) fentiek alapján az alapdíj ebben az esetben is fizetendő. 

 

Kérhetem a távhő szolgáltatás szüneteltetését?

A távhőszolgáltatás szüneteltetésének kérését társaságunk nemlakossagi@dhrt.hu  e-mail címére megküldött, a felhasználási hely számlán található azonosítóját is tartalmazó kérelmében kezdeményezheti, amelynek műszaki megvalósíthatóságát munkatársaink felülvizsgálják és azzal kapcsolatban írásos tájékoztatást adnak. 

 

További információk: Ne szüntesse meg – szüneteltesse! 

Hogyan tudom csökkenteni a fogyasztásomat?

Abban az esetben, ha önálló épületben saját hőmennyiségmérővel rendelkezik, a fűtés beindításának későbbi megrendelésével, valamint a helyiségben történő alacsonyabb hőmérséklet beállításával, hétvégi hőfokcsökkentéssel tud takarékoskodni.  

 

Abban az esetben, ha az adott üzlet több másik üzletekkel közös hőmennyiségmérőn van, a közösség együttes döntésének birtokában, a felhatalmazott képviselőjük (fűtési megbízott) a fűtés későbbi beindításával és energiatakarékos üzemeltetéssel (helyiség hőmérséklet alacsonyabbra állítása tud takarékoskodni. Lehetőség van takarékoskodni úgy is, hogy ezen közösség tagjai a radiátorokra fűtési költségmegosztókat, illetőleg termosztatikus radiátorszelepeket szereltetnek fel. 

Ezen átalakítások költségei a díjfizetőket terheli, mivel a rendszerek (csövek, radiátorok) az ő tulajdonában van. 

Milyen következményei vannak annak, ha nem fizetem ki a távhő számlát?

A távhőszolgáltatási díjakat tartalmazó számla ki nem fizetése esetén a szolgáltató jogosult az elmaradt díjak akár jogi úton történő behajtására, melyek – fizetési meghagyás, végrehajtás, árverezés, csődeljárás kezdeményezése, a szolgáltatás felfüggesztése mellett azonnali inkasszó – formájában valósul meg. 

Miért emelkedett meg az alapdíj?

A fűtési szolgáltatás alapdíja 2022. július 01-től változott, amelyet a KSH által megadott előző évi inflációs érték alapján határoztak meg. 

Mik a leválás feltételei?

Leválási szándék esetén, arra irányú kérelmét kérjük a nemlakossagi@dhrt.hu e-mail címre a felhasználási hely számlán található azonosítójával megküldeni, amelyre munkatársaink érdemi válasszal szolgálnak.

 

További információk: Ne szüntesse meg – szüneteltesse! 

Egyedi mérő felszerelésének lehetőségei?

Egy adott épületrész egyéni hőmennyiségmérővel történő felszerelésének kérése esetén a nemlakossagi@dhrt.hu e-mail címre a felhasználási hely számlán található azonosítójával megküldeni szíveskedjen, amelyre munkatársaink érdemi válasszal szolgálnak.

Hol találhatók az érvényes távhőszolgáltatási díjak?
A távhőtől eltérő fűtési lehetőségek?

A távhőszolgáltatást kiváltó más fűtési megoldás témakörében érdeklődhet a nemlakossagi@dhrt.hu e-mail címen a felhasználási hely számlán található azonosítójával. 

Minimum hődíj?

Minimum hődíj nincs, a felhasználással tudja szabályozni a fizetendő távhőszolgáltatási költségének mértékét (alacsonyabb hőfok).  

Melegvíz ára is változik?

A használati melegvíz felmelegítési díja is változik, melynek értéke honlapunkon megtalálható.  
Szolgáltatási díjak