Távhővezetéket cserélnek az ellátásbiztonság érdekében