Kiemelt szolgáltatások

DEBRECEN Időjárás

Számlázás - díjfizetés  

Számla-ismertetőnket a következő linkre kattintva érheti el: http://www.dhrt.hu/szamla.zip
Elektronikus számlázás és díjfizetés intézés:  http://e-portal.debrecen.hu
Az elektronikus közmű portálunkon megtekintheti aktuális egyenlegét, számlaösszesítőit, jelezheti részletes elektronikus számla igényét, lehetősége van internetes-bankkártyás fizetésre, illetve áttekintheti és megadhatja - az elszámolások- használati melegvíz óraállásait is. 
A portál hasznos szolgáltatásait és használatuk módját részletesen ismerteti a: Szolgáltatói nyilatkozat. A nyilatkozat a portálon is megjelenik a: Szolgáltató választás – Debreceni Hőszolgáltató Zrt. almenüben.
Ezen a városi közműportálon egyaránt megtekintheti és kifizetheti a: Debreceni Hőszolgáltató Zrt., a Debreceni Vízmű Zrt. és a CívisHáz Zrt. által kibocsátott számlákat.
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Díjnet Zrt. együttműködésének köszönhetően távhőszolgáltatási csekkjeit kiegyenlítheti okostelefonján keresztül is, az iCsekk szolgáltatás keretében. Ennek részleteiről a www.icsekk.hu honlapon tájékozódhat.
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a TESCO-GLOBAL Zrt. megállapodása alapján távhőszolgáltatási csekkjeit kiegyenlítheti a TESCO Áruházakban is (Debrecenben a Kishegyesi út 1-11. és Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi utca 9. szám alatt). Ennek részleteiről itt tájékozódhat.
Számlázáshoz - elszámoláshoz kötődő hasznos információk

1. Tájékoztatás - Elszámolási-számlázási rendről

2. Felhasználó és díjfizető fogalma

Felhasználó: a távhővel ellátott  épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége (a társasház, a lakásszövetkezet, közös tulajdon esetén a tulajdonostársak).

Abban az esetben, ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében  mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet.

A felhasználó lehet lakossági felhasználó és egyéb felhasználó:

  a) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;
  b) egyéb felhasználó: az a) pontban nem említett épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak közössége , épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa;

Felhasználói közösség: a felhasználó fogalom meghatározásánál említett közösség;

Felhasználói közösség megbízottja: a felhasználói közösség törvényes képviselője vagy az épület, illetőleg épületrész tulajdonosainak megbízottja;

Díjfizető: épületrészenkénti elszámolás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, a távhő-törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója;

3. A felhasználó / díjfizető és a szolgáltató díjfizetéssel összefüggő jogait és kötelezettségeit a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló többször módosított, egységes szerkezetű 4/2006.(II.24.) Ö. r. sz. rendelete határozzák meg.

4. Az alkalmazott díjszabás kéttarifás; mely alapdíjat és hődíjat tartalmaz. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz díja a számlán belül külön kerül elszámolásra.

5. A távhőszolgáltatási számla díjtételeinek bemutatása

Alapdíj: éves díj, amely 12 havi egyenlő részletben fizetendő (fűtésnél: Ft/KW/hó, melegvíznél: Ft/lakás/hó , illetve egyéb felhasználóknál Ft/lm3/hó).
Hődíj: elfogyasztott hőmennyiség után fizetendő díj (fűtésnél: Ft/GJ, melegvíznél: Ft/m3 egységáron).
Részfizetés: az éves alapdíj 1/12-ed része, valamint fűtésnél a tervezett hőfelhasználásnak megfelelő havi hődíj, melegvíznél a korábbi felhasználások átlagának megfelelő hődíj és a melegvíz készítéshez felhasznált ivóvíz díja.
Szorzó tényező: értéke általában 1, törthónapokban és a fűtési hőfelhasználás alapján indokolt esetben, egyedi megállapodás szerint ettől eltérhet. 
Elszámolás: a hőmennyiségmérő és / vagy melegvízmérő órán megmért, az elszámolási időszak alatt ténylegesen felhasznált hő és hidegvíz mennyisége és azok díja.
Elszámolási időszak: a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente egyszer kerül sor a használati melegvíz és a fűtés elszámolásra.
Részfizetések jóváírása: az elszámolási időszakra eső részfizetések negatív előjelű összegzése.
Kerekítési különbözet: 0,5-től felfelé, az alatt pedig lefelé kerekítünk.
Számlaérték összesen: az elszámolási időszakra eső alapdíjak, hődíjak, hidegvíz díjak összegének és a teljesített részfizetéseknek az egyenlege.
Fizetendő: számlaérték összesen és a támogatások egyenlege.

6. A távhőszolgáltatási díjakat a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell befizetni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot és járulékos költségeket számítunk fel!

7. A szolgáltatási díj túlfizetéseket jóváírjuk, illetve visszautajuk díjfizetőinknek. A visszautalás rendjéről itt tájékozódhat.

8. Az Ön csoportos beszedési azonosítója: a számlán a Vevő (fizető) azonosító után található kódszám "U" betűt követő 6 számjegye!

Cégünk GIRO azonosítója: A 23506088

9. A számlát és a befizetést igazoló dokumentumot 5 évig szíveskedjen megőrizni.

10. Rezsicsökkentést megelőzően alkalmazott egységárak:
- 2012.11.01.-i lakossági egységárak: fűtés alapdíj 936,11 Ft/kw/hó, hődíj 3563 Ft/GJ; melegvíz alapdíj 634,50 Ft/db,
  hődíj 839 Ft/m3,
- 2013.10.31.-i lakossági egységárak: fűtés alapdíj 842,40 Ft/kw/hó, hődíj 3206 Ft/GJ; melegvíz alapdíj 570,90 Ft/db,
  hődíj 755 Ft/m3,
- 2013.01.31.-i lakossági ivóvíz –és csatornadíj egységára:446,10 Ft/m3.

11. Az épületrészenkénti (lakásonkénti) használati melegvízóra a felhasználó tulajdonát képezi, ezért hitelesítéséről, javításáról köteles gondoskodni.

12. A díjfizetési kötelezettséget érintő (név, cím, díjfizető, értesítési cím, fizetési mód) változást a régi és új díjfizető együttesen köteles a szolgáltató felé a változástól számított 15 napon belül írásban bejelenteni.


A késedelmes bejelentésből adódó számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni!


A változást a Darabos u. 16. szám alatti Vevőszolgálati Irodában lehet bejelenteni, ahol a számlával, díjhátralékkal kapcsolatos ügyeket, befizetéseket is intézheti.


Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, szerda 8-15:30, csütörtök: 8-20, péntek 8-12 óra.
Ebédidő: 12-12:30.
Telefon: (52) 525-525 Fax: (52) 525-527