Kiemelt szolgáltatások

DEBRECEN Időjárás

 

Cégismertető


 

TÁVHŐ ÖKOcímke

DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  KIALAKULÁSA

  • 1951-ben alakult meg a Debreceni Víz-, Csatorna-, Központifűtő-szerelő és Javító Vállalat,
  • 1973. január 01-től Debreceni Hőszolgáltató és Vasipari Vállalat a megnevezése (a cég profiljában megjelent a távhőszolgáltatás),
  • 1980. február 28-tól Debreceni Hőszolgáltató Vállalat (az ezt követő évtől beszélhetünk tiszta profilú távhőszolgáltatásról),
  • 1994. április 01-től Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság,
  • 2000. július 07-től a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataként működünk. A tulajdonosi és felügyeleti jogosítványt– a többi, korábban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokhoz hasonlóan – a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága gyakorolja.

SZOLGÁLTATÁSOK

Alaptevékenységünk: Debrecenben a 32.460 lakossági és 1.370 egyéb felhasználójának nyújtott távhő (fűtés, hűtés, használati melegvíz) szolgáltatás.

A vevők által elvárt (az Üzletszabályzat 11. fejezetében rögzített) versenyképes minőségű fűtést, hűtést és melegvizet szolgáltatunk a város közel fele lakosságának, az energia hordozók takarékos felhasználásával, épületek közti elosztásával, mérésével, szabályozásával.

Tevékenységünket a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerint, Debrecen város Jegyzője által jóváhagyott Üzletszabályzat és a MEKH által kiadott Működési Engedély alapján végezzük.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI

- BIZTONSÁGOS:az épületek hőellátási módja biztonságos, nincs mérgezés, -tűz -és robbanásveszély.

- MÉRHETŐ:

          - 3 mérési szint biztosítja a díjelszámolások megbízhatóságát: erőmű-hőközpont-helyiség szinteken,

          - hőközponti hőmennyiségmérő regisztrálja a fűtéshez felhasznált hő mennyiségét, és a helyiségekre való  

            felosztás történhet légtérfogat szerint, vagy költségmegosztásos módszer alapján,

          - lakásonként mért a felhasznált használati melegvíz.

SZABÁLYOZHATÓ:

         - 5 szabályozási szintű rendszer biztosítja a hőfok és nyomásszabályozást (erőmű-hőközpont-épület

           alapvezeték-felszállóvezeték- és a helyiségenkénti hőleadó is szabályozóval ellátott),

         - minden hőleadó-radiátor szabályozó szeleppel ellátott, több mint 60%-uk hőfokérzékelős,  így belső

           hőnyereség (napsütés, tűzhely melegének, stb.) érzékelésekor lezárnak, ezzel energiát takarítanak meg.       

KÖRNYZET-ÉS EMBERBARÁT: nincs helyi légszennyező kibocsátás, és az erőművi kibocsátás automatikusan

  felügyelt, így alatta marad a jogszabályban előírt maximális értékeknek (az erőmű melletti 47-es út közlekedés

  okozta környezetterhelése nagyságrendekkel nagyobb az erőművinél).

VERSENYKÉPES: a biztonság, mérhetőség, szabályozhatóság, környezetvédelem területein túl a szolgáltatás

  díjában is versenyképes hőellátási mód a távhőszolgáltatás, főként a nagy hősűrűséget igénylő társasházi lakótömbök esetében.

Az összehasonlítások során persze teljeskörűen figyelembe kell venni a többi hőellátási mód egyéb járulékos beruházási, üzemeltetési, karbantartási költségeit is, amik már a távhő díjába eleve beépültek.