Energia – Pályázat

szerkesztő

Energiafelhasználás - Tanácsadás

Tanúsítás - Primer energia átalakítási tényező

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtását részletező157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 17/I. § (1)-(2) bekezdésének, a 3. számú melléklet 26.3.8. és 26.3.9. pontjainak, és a 4. sz. melléklet VIII. – XI. táblázati adatok hőközpontonkénti legyüjtésére vonatkozó elvárásoknak megfelelő információk:

I. Fűtési közösségek energiafelhasználási adatainak hőközpontonkénti lekérdezése

A számlán szereplő hőközpont azonosító beírását követően összevethető az adott távhőszolgáltatási fűtési közösség 2018/2019. évi energiafelhasználása-és költsége a városi átlag adatokkal. A hőközpontok adatait a címre vagy erre a hivatkozásra kattintva érheti el.

II. Energetikai tanácsadás

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a távfűtött épületek energetiatakarékossági pályázatainak előkészítését segíti: energiafelhasználási adatszolgáltatással.

Az egy hőközpontról ellátott debreceni távfűtési közösségek előző évi hőfelhasználási adatait itt tekintheti meg.

A fűtési hőfelhasználási költségeket pedig itt találja.

Tanácsadó munkatársunk telefonos elérhetősége: 06-52-509-441

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elindította az energiahatékonyságról és megújuló energiáról szóló tájékoztató honlapot, amely az energiahatekonysag.mekh.hu címen érhető el.

III. Távhővel ellátott épületek aktuális pályázatai

IV. Energetikai tanúsítás

Az épületek kötelező energetikai tanúsításáról és a tanúsítók elérhetőségéről itt tájékozódhat.

V. Primer energia átalakítási tényező

A többször módosított 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 3. számú mellékletében az épületenergetikai számítások során alkalmazandó, a debreceni távhőrendszer korábbi és aktuális primer energia átalakítási tényezői:

Primer energia átalakítási
tényező értéke
Érvényességi időszak
Dokumentációk
0,81 2012.01.01 – 2012.12.31
0,96 2013.01.01 – 2013.12.31
1,05 2014.01.01 – 2014.04.05
1,26 2014.04.06 – 2014.12.31
1,26 2015.01.01 – 2015.12.31
1,26 2016.01.01 – 2016.12.31
1,259 2017.01.01 – 2017.12.31
1,259 2018.01.01 – 2018.12.31
1,26 2019.01.01 – 2019.12.31
1,173 2020.01.01 – 2020.12.31 Számítási dokumentáció
1,14 2021.01.01 – 2021.12.31 Számítási dokumentáció

Közbeszerzések

szerkesztő

Közbeszerzési eljárás lista

2021. Évi adatok

Közbeszerzési eljárás tárgya Eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél Megkötött szerződés Szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Teljesítés szerződésszerű volt? Ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett (Ft) Hirdetmény szerződés módosításáról, teljesítéséről Egyéb
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása I. ütem (távvezeték hálózat építése).” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2021.05.20 Igen 2021.06.21 35.638.685 6390/2021
”Távhővezeték és hőközpont beruházási munkák” Vállalkozási keretmegállapodás” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban 5848/2021
”Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II. ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2021.05.17 Igen 2021.06.21 1. 809.777 13301/2021
„Keretszerződés távhővezeték és hőközpont hibaelhárítási munkáira anyagkészlet, hibaelhárító kapacitás és készenlét biztosításával.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban 11265/2021
„Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2021. évben.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2021.09.30 Igen Folyamatban 16.841.767 20101/2021
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő
bekapcsolása III. ütem (hőközpontok építése).”
FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban 15367/2021; 14751/2021; 16507/2021;

20101/2021.

Vállalkozási szerződés 2.sz. módosítás
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év I. ütem” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2021.08.06 Igen 2021.09.08 4.435.069 20101/2021
“Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonstrukciója.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban 19741/2021
„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év II. ütem” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban 19741/2021
“Távvezeték karbantart. III. ütem.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
“Tócóvölgyi Óvoda távhővezeték építés.” FELHÍVÁS;
FELHÍVÁS
DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
“KAF karbantartás 2021.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
“Debrecenben a Vénkerti – és a belvárosi épületek elavult hőközponti szabályzó készülékeinek cseréje” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban 20101/2021
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év IV. ütem.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
“Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év V. ütem.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
“Piacbővítő beruházások.” 1. rész.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
“Piacbővítő beruházások.” 2. rész.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
“Piacbővítő beruházások.” 3. rész.” FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban

 

Közbeszerzési eljárás lista

2020. Évi adatok

Közbeszerzési eljárás tárgya Eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél Megkötött szerződés Szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Teljesítés szerződésszerű volt? Ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett (Ft) Hirdetmény szerződés módosításáról, teljesítéséről Egyéb
Debrecenben, a Derék utcai Jégcsarnok bővítése primer távfűtési vezetékhálózat és hőfogadó állomás építésével FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.05.08 igen 2020.06.08 2 713 484 Ft Hirdetmény 01. html
Debrecenben a Dósa Nádor téren távvezetéki szakaszok felújítása FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.05.15 igen 2020.06.17 26 121 669 Ft Hirdetmény 01. html
Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2020. évben. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.06.19 igen 2020.07.23 7.178.190 Hirdetmény 02.
Debrecenben elhasználódott és elavult technológiájú hőközpontok felújítása FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.09.15 igen 2020.10.21 24.887.555 Hirdetmény 02.
Debrecenben a Bocskai István Ált. iskola energetikai korszerűsítésével összefüggő
primer távfűtési vezeték átépítése.
FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.07.24 igen 2020.09.09 3.013.766 Hirdetmény 02.
Debrecenben a Petőfi téren távvezetéki szakasz felújítása. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.09.08 igen 2020.10.09 36.548.198 Hirdetmény 03.
Debrecenben távvezetéki aknák karbantartása 2020. év I. ütem FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.09.23 igen 2020.10.22 4.843.971 Hirdetmény 03.
Debrecenben, az Arany János utca 3. sz. alatti lakóépület városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolása primer távfűtési vezetékhálózat és hőközpont építésével. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.10.15 igen 2020.11.19 8.407.016 Hirdetmény 03.
Debrecenben távhővezeték karbantartása 2020. év II. ütem FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.10.06 igen 2020.11.06 4.843.971 Hirdetmény 03.
Párizsi udvar V. Lakóépület távhőellátásba történő bekapcsolása. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.12.21 igen 2021.01.21 7.103.368 Hirdetmény 03.
Debrecenben a Hatvan utca 58. sz. Irodaépület városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolása primer táv-fűtési vezetékhálózat és hőközpont építésével. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.10.19 igen 2020.11.19 5.602.183 Hirdetmény 03.
Debrecenben a tócóskerti közmű alagút folyosók (KAF) karbantartása. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.11.20 igen 2020.12.21 4.697.830 Hirdetmény 04.
Debrecenben, Kossuth téren távvezetéki szakasz felújítása. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 2020.11.18 igen 2020.12.18 6..361.035 Hirdetmény 04.

 

Közbeszerzési eljárás lista

2019. Évi adatok

Közbeszerzési eljárás tárgya Eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél Megkötött szerződés Szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Teljesítés szerződésszerű volt? Ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett (Ft) Hirdetmény szerződés módosításáról, teljesítéséről Egyéb
Keretszerződés távhővezeték és hőközpont hibaelhárítási munkáira anyagkészlet, hibaelhárító kapacitás és készenlét biztosításával. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
Debrecenben, a Postakerti intézmények városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához primer távfűtési vezetékhálózat építése. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 6/28/2019 Igen 8/10/2019 97. 151.872 HIRDETMÉNY
Debrecenben, a Postakerti intézmények városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához hőközpontok és hőfogadó állomás építése FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 7/26/2019 Igen 9/5/2019 16. 177.659
Debrecenben távvezetéki elzáró szerelvények cseréje 2019. évben. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 7/12/2019 Igen 8/10/2019 7. 887. 850
Debrecenben távvezetéki szakaszok felújítása 2019. évben. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 9/16/2019 Igen folyamatban 28.065.835
Debrecenben elhasználódott és elavult technológiájú hőközpontok felújítása. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS 9/10/2019 Igen folyamatban 21.522.879
Debrecenben, a Nagyerdei Strandfürdő városi távhőellátási hálózatba való bekapcsolásához primer távfűtési vezetékhálózat és hőfogadó állomás építése. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban HIRDETMÉNY
Debrecenben, a Bolyai utca 2. sz. alatti University Residence lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban HIRDETMÉNY I. HIRDETMÉNY II. MÓDOSÍTÁS I. MÓDOSÍTÁS II.
Debrecenben, a Rákóczi utcán a Párizsi udvar IV. ütem lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
Debrecenben, a Hatvan közben épülő 15 lakásos lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban
Debrecenben az újkerti közmű alagút folyosók (KAF) karbantartása. FELHÍVÁS DH- Szerviz Kft. SZERZŐDÉS Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban

2018. Évi adatok

 

 2018. Évi Közbeszerzési terv 2018. Évi Közbeszerzési terv

2018. évi statisztikai összegzés

A közbeszerzési eljárás tárgya Eljárást megindító hirdetmény Szerződő fél Megkötött szerződés Szerződés Ajánlatkérő által elismert műszaki teljesítési időpontja Teljesítés szerződésszerű volt? Ellenszolgáltatás pénzügyi teljesítési időpontja Kifizetett Jogorvoslati eljárások Hirdetmény szerződés módosításáról, teljesítéséről Egyéb
Debrecenben, a Tüzér utca 4. sz. alatt található Forest Offices Irodaház épületegyüttes részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése. Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.06.29 igen 2018.07.30 28 100 873
Debrecenben, távvezetéki elzáró szerelvények cseréje. Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés
2018.07.10 igen 2018.08.09 8 532 708
Debrecenben, távvezetéki szakaszok felújítása.  Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.08.31 igen 2018.09.28 16 849 084
Debrecenben, a Piac utca 11-15. sz. alatt található Hotel Aranybika épület hőközpont felújítás I. ütem.  Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.08.02 igen 2018.09.21 9 784 552
Debrecenben, a Tócós-kerti Szabadtéri piac távhőszolgáltatási rendszerbe való bekapcsolásához primer távfűtési vezeték és hőközpont építése.  Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft  Szerződés 2018.07.31 igen 2018.08.30 3 315 150
Debrecenben, a Thomas Mann u. 3. sz. alatti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése. Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft  Szerződés 2018.09.28 igen 2018.10.26 15 403 994
2xNA600 méretű nyugati távhő gerincvezeték Debrecen, Déli sori védőcsatornás szakasz felújítása 322 fm nyomvonalhosszon. Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.10.24 igen 2018.11.23 198 698 565
Debrecenben, a Kossuth utca 44. sz. alatti Szent Efrém Görög Katolikus Intézmény tornacsarnok épület részére hőközponti blokk építése.  Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft  Szerződés 2018.10.01 igen 2018.10.31 4 191 262 Szerződés módosítás
Debrecenben, a Hunyadi utca – Péterfia utca sarok alatt található Párizsi udvar III.-as ütem épület részére primer távfűtési vezeték és hőközpontok építése Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.11.30 igen 2018.12.28 10 918 367
Debrecenben a tócóskerti és újkerti közmű alagút folyosók (KAF) karbantartása Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.11.12 igen 2018.12.12 4 304 298
Debrecenben, az Arany János utca 37. sz. alatti lakóépület részére
primer távfűtési vezeték és hőközpont építése
Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.12.12 igen 2019.01.11 8 601 430 Szerződésmódosítás
Debrecenben hőközpont és távvezetéki aknák karbantartása 2018. év Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.12.05 igen 2019. 01.04 4 561 579
 Debrecenben, a Simonffy utca 27. sz. alatti lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése.”  Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018.12.05 igen 2019. 01.04 7 045 850
Debrecenben, a Széchenyi utca 32. sz. alatti lakóépület részére hőközpont építése. Ajánlattételi felhívás DH- Szerviz Kft Szerződés 2018. 12.18 igen 2019.01.17 8 181 503 Szerződésmódosítás

Szerződések

szerkesztő

I. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréskosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv 2.§ (3) bekezdésében elvárt szerződés lista elérhető a következő linken:

 DH Zrt. Szerződéslista – 2021.  

II. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (1) bekezdés előírásának megfelelő közszolgáltatási és hővásárlási szerződések megtekinthetők az alábbi linkeken:

Gazdálkodás

szerkesztő

2020 évi adatok táblázata, amely tartalmazza:

Adózás előtti eredmény grafikon | Kintlévőségek grafikon | Árbevétel grafikon | Költségszerkezet grafikon | Létszám

LETÖLTÉS

I. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (d)  bekezdésének, valamint a végrehajtásáról rendelkező 157/2005. számú Kormányrendelet 3. sz. melléklet 26.3.2. pontjának megfelelően közreadjuk társaságunk gazdálkodásáról szóló beszámolókat:

2012. Éves beszámoló2013. Éves beszámoló2014. Éves beszámoló2015. Éves beszámoló2016. Éves beszámoló2017. Éves beszámoló2018. Éves beszámoló | 2019. Éves beszámoló | 2020. Éves beszámoló

II. A 157/2005. számú Kormányrendelet 4. sz. mellékletének megfelelően a következő adatokhoz biztosítjuk a hozzáférést:

Gazdálkodási adatok:

2015 – I – VII. táblázat | 2016 – I – VII. táblázat | 2017 – I – VII. táblázat2018 – I – VII. táblázat2019 – I – VII. táblázat | 2020 – I – VII. táblázat 

Energiafelhasználási -és költség adatok: 2015. – VIII – XI. táblázatok

Lakossági – VIII – XI. táblázat | Nem lakossági – VIII – XI. táblázat

Energiafelhasználási -és költség adatok: 2016. – VIII – XI. táblázatok

Lakossági – VIII – XI. táblázat | Nem lakossági – VIII – XI. táblázat

Energiafelhasználási -és költség adatok: 2017. – VIII – XI. táblázatok

Lakossági – VIII – XI. táblázatNem lakossági – VIII-XI. táblázat

Energiafelhasználási -és költség adatok: 2018. – VIII – XI. táblázatok

Lakossági – VIII – XI. táblázatNem Lakossági – VIII – XI. táblázat

Energiafelhasználási -és költség adatok: 2019. – VIII – XI. táblázatok

Lakossági – VIII – XI. táblázatNem Lakossági – VIII – XI. táblázat

Energiafelhasználási -és költség adatok: 2020. – VIII – XI. táblázatok

Lakossági – VIII – XI. táblázatNem Lakossági – VIII – XI. táblázat

Fűtési közösségek energiafelhasználási -és költség adatai hőközpontonként is lekérdezhető és összevethető saját korábbi és a városi átlag felhasználással.

A lekérdezhető adatbank a: Kötelező közzététel – Energia-Pályázat almenüben érhető el.

III. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)-(2) bekezdéshez kötődő információk:

Adatvédelem

szerkesztő

Adatkezelési tájékoztató

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú adatvédelmi rendeletén, valamint megbízási szerződésen és meghatalmazáson alapszik. A 2011. évi CXII. adatvédelmi törvény 4. és 5. §-ban foglaltaknak megfelelően az adatokat kizárólag a kapcsolattartási és jogos érdek érvényesítése céljából kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A kötelező adatkezelést előíró jogszabályok:

a távhőszolgáltatásról 2005. évi XVIII. törvény 45.§: felhatalmazást ad a táv-hőszolgáltatási tevékenység végzéséhez – a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez – szükséges adatok kezelésére (a személyes adatok alapbizonylata: a „Felhasználó/Díjfizető változás bejelentő adatlap” érintett általi kitöltése),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §: a ügyfélszolgálati telefonhívások hangrögzítési és 5 éves megőrzési kötelezettségét írja elő.

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatok kezelése zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete, betartása minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.

Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége:
Daróczi Edina
Tel: +36-52-509475
E-mail: daroczi.edina@dhrt.hu

Az adatkezelés célja:  Debrecen város  távhőszolgáltatással ellátott felhasználási helyein, a fogyasztás, a mérés – elszámolás, számlakibocsátás, a díj, és díjhátralék nyilvántartása és a bejelentések kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:  jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelés

A kezelt adatok köre:

– díjfizető neve; születési neve, anyja leánykori neve; születési hely; születési idő; telefonszám; e-mail cím, értesítési-számlázási cím; személyigazolvány száma, ügyfél azonosítószám, díjfizetés módja, bankszámla száma, adóazonosító száma,

– munkáltató neve, címe, telefonszáma.

– felhasználási hely cím; felhasználási hely azonosítószám,

A nem személyes megkeresések (telefon, e-mail, levél) esetén az ügyfél azonosításához szükséges adatok köre: név, szervezet esetén cégnév és cégvezető neve, ügyfél azonosítószám, felhasználási hely címe, azonosítószáma.

Jogorvoslati lehetőség: Az adatkezeléssel kapcsolatosan észrevételeivel, panaszával vagy kérdéseivel forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken vagy beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. fejezete szerint közzéteendő adatok

Közzétételi lista

Fogyasztóvédelem

szerkesztő

Panaszok kezelése

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (4) bekezdése és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdés f)-g)-h) pontok előírásainak megfelelő információ:

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a díjfizetői, felhasználói kapcsolattartás elősegítése érdekében Ügyfélszolgálati Irodát működtet. 

Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége

  • általános információadás a szolgáltatásról,
  • díjfizetőváltozás bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • igazolás kiadása tartozás mentességről,
  • díj befizetések fogadása,
  • tájékoztatás a távhőellátás – fűtés és HMV – díjtételeiről, az elszámolási módokról és a számlázási rendről,
  • távhőellátás számláival kapcsolatos észrevételek intézése,
  • tájékoztatás a távhő és a HMV mérés szerinti elszámolásának lehetőségeiről és feltételeiről,
  • részfizetés módosítása,
  • tájékoztatás aktuális tartozásról, megállapodás kötés a tartozás kiegyenlítésére,
  • egyéb a szolgáltatással kapcsolatos bejelentések fogadása, továbbítása.

A bejelentésekről-panaszokról jegyzőkönyv készül, ha a személyes, vagy telefonos panasz kezelése a ügyfélszolgálati helyek ügykezelői hatáskörét meghaladja (a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges), vagy a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, és/vagy kéri a panaszról jegyzőkönyv felvételét.

Személyes panasz esetén a jegyzőkönyv bejelentői fejezetét a panaszos tölti ki (kivéve, ha felkéri erre az ügyintézőt).

Ha a bejelentő hozzájárul, -a fenti okok miatt jegyzőkönyvezendő- telefonos panaszokról nem szükséges írásos jegyzőkönyvet felvenni, hiszen a Ügyfélszolgálati Iroda telefonos hívásai a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fvt.) 17/B. § (3) bekezdése szerint rögzítésre, és 5 évig megőrzésre kerülnek, és igény esetén a panaszos rendelkezésére állnak.

A jegyzőkönyvekben (hangfelvételeken) rögzítetteket DH Zrt. illetékes szervezeti egysége kivizsgálja és 15 napon belül indoklással ellátott tájékoztatást küld a felhasználónak,kivéve ha a DH Zrt. a szóban közölt panaszban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

Ügyfélszolgálati Iroda elérhetősége: 

Debrecen, Darabos u. 16.
Telefon: 52-525-525
Fax: 52-525-527
Nyitva: H-K-Sz: 8-15.30 óráig, Cs: 8-20 óráig P: 8-12 óráig
Ebédidő: 12 – 12.30 óráig

Jogorvoslati helyek:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
Ügyintéző: Nemes Brigitta
E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu
bekelteto@hbkik.hu

Lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérési adatait itt találja!

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.

Levélcím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
4001 Debrecen, Pf.: 76.

Telefon: 52-502-100
Fax: 52-327-753
E-mail: kozlekedesfogyved@hajdu.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű –szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálat

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
1388 Budapest, Pf. 89
(+36 1) 459 7740
(+36 1) 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 11. § (3) bekezdésének megfelelően a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt a távhőszolgáltató felé megtette. 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy társaságunk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. örvény 17/D. § elvárásainak megfefelve Fógyasztóvédelmi referenst foglalkoztat, akinek feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Fogyasztóvédelmi referense:
Daróczi Edina
Tel: +36/52 509-475
E-mail: daroczi.edina@dhrt.hu

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek:

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Európai Fogyasztói Központ

Jogszabályok

szerkesztő

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdés e) pontjában előírt tájékoztató:

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ  JOGSZABÁLYOK

1. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2. 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról.
3. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről.
4. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.
5. 51/2011. (XII.01.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról
6. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II. 24.) Ö. r. számú rendelete
7. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
8. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.)
9. 1997. évi CLV. törvény a
fogyasztóvédelemről
10. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
11. 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet a fűtési célú távhőszoolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Elérhetőség

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf. 119.
Tel.: (52) 509-409, Fax: (52) 509-491

Ügyfélszolgálat

4026 Debrecen, Darabos u. 16.
Nyitvatartás: H-K-Sze: 8-15.30, Cs: 8-20, P: 8-12 óráig
Ebédidő: 12-12.30 óráig (csütörtök kivételével)
Telefon: (52) 525-525
E-mail: ugyfelszolgalat@dhrt.hu

Hibabejelentés

Telefon: (52) 460-460
0-24 óráig

E-mail: ugyelet@dhrt.hu

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata

Skip to content