Kiemelt szolgáltatások

DEBRECEN Időjárás

 Közzétételi lista


 A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

DH Zrt. elérési adatai

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés-DH Zrt. - 2012

DH Zrt.-Szervezetek feladatai

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

DH Zrt. vezetői

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

DH Zrt. Ügyfélkapcsolati vezető

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Jogorvoslati Fórumok-2015

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

.

Adatvédelmi szabályzat - 2012

Adatvédelmi Szabályzat - 2015

Adatvédalmi Szabályzat-Mellékletek-2015


DH Zrt.-SZMSZ-2012

Távhő jogszabály + szabályzat lista

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Szolgáltatások és dijak-2012-01-01

Szolgáltatások és díjak-2013-11-01

Szolgáltatások és díjak - 2014-10-01

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Fenntartott adatbázisok.doc

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

Hirdetmények - 2012

Hírdetmények - 2013-2014

Hirdetmények - 2014-2015

Hirdetmények - 2016-2017

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

 Minőségügyi audit - 2014

 Minőségügyi tanúsító audit - 2016

 NFH Ellenőrzés - 2014

 NAV jegyzőkönyv 2016.

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatok igénylésének rendje.doc

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

DH Zrt - Fűtés+HMV - 2014

DH Zrt - Fűtés+HMV - 2015

DH Zrt - Fűtés+HMV - 2016
DH Zrt - Fűtés+HMV - 2017
DH Zrt - Fűtés+HMV - 2018

 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Megkeresés statisztika
Megkeresés statisztika 2017-2018. év

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Szerződések listája

 

III. Gazdálkodási adatok

megnevezés

adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

DH Zr.t Éves beszámoló - 2013

DH Zrt. Éves beszámoló - 2014

DH Zrt. Éves beszámoló - 2015

DH Zrt. Éves beszámoló - 2016

  DH Zrt. Éves beszámoló - 2017

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Létszám-bér-juttatás - 2013

Lészám-bér-juttatás - 2014

Létszám-bér-juttatás - 2015

Létszám-bér-juttatás - 2016 

Létszám-bér-juttatás - 2017

Létszám-bér-juttatás - 2018

6. 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 Támogatás

 7.  8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzések 2011-2014 (Nemzeti+EU)

Közbeszerzések 2011-2015 (Nemzeti+EU)

Közbeszerzési terv-2016

Közbeszerzések - 2016

Közbeszerzési terv - 2017

Közbeszerzési terv - 2019

 

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető adatfelelősünk az 52/520-209 telefonszámon és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK 
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek.  
A nyomtatási költség: 10Ft + ÁFA/oldal.