Kiemelt szolgáltatások

DEBRECEN Időjárás

Hírek

Ajánlattételi felhívás

/Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

 1. Az ajánlatkérő
 • neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
 • címe: 4025 Hatvan u. 12-14. sz.
 • telefonszáma: /52/ 509-480
 • telefaxszáma: /52/ 509-491

_ e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító, illetőleg

meghirdető hirdetményre:

_ Címe: „Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése

távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint

hőközponti épületgépészeti és villamos szerelési munkák elvégzésére”

_ A hirdetmény 2013. március 27-én K.É.- 4263/2013 sorszámmal,

_ A módosítása 2013. április 15-én K.É.- 5611/2013 sorszámmal jelent

meg a Közbeszerzési Értesítőben.

 1. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

_ Keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2013. 05. 21.

 1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő a dokumentációt

az ajánlattételi felhívással együtt megküldi az ajánlattevőnek.

 1. A közbeszerzés

_Tárgya: Debrecenben, a Petőfi tér 9. sz. épület meglévő fűtési

hőközpontjának szétválasztása és új fűtési blokk építése.

_ Mennyisége:

Ssz. Hkp. cím Névl. telj.

FŰTÉS (kW)

Névl. telj.

HMV (kW)

 1. Szakkollégium - 120
 2. ÜMK 45 -
 3. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
 4. A szerződés teljesítés határideje: 2017. 07. 26.
 5. A teljesítés helye: Debrecenben, a Petőfi tér 9. sz. alatti épület.
 6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A szerződés ellenértékének megfelelő

pénzügyi fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll.

Ajánlatkérő előleget a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerint

fizet.

Ajánlatkérő részszámlák benyújtásának lehetőségét a 306/2011. (XII.23.) Korm.

rendelet 13. § szerint biztosítja.

Részszámla-benyújtás feltétele, hogy az adott munkafázis elvégzését a műszaki

ellenőr igazolja. A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a

jelen megállapodás szerinti munkák hiánytalan átvételét - a sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárást követően - a megrendelő írásban igazolja,

A számlabenyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét

a Kbt. 130. §-ára, 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-ára, illetve

az Art 36/A §-ra.

 1. Az ajánlatok bírálati szempontjai (57.§):

Részszempontok

(csökkenő fontossági sorrendben)

Mértékegység Súlyszámok

Vállalási ár Ft 80

Késedelmi kötbér mértéke (Szerződéses

összeg %-a)

% 10

Meghiúsulási kötbér mértéke (Szerződéses

összeg %-a)

% 10

Jótállás gépészeti berendezésekre hónap 10

Jótállás távhővezetékekre hónap 10

Jótállási időn belüli javítás megkezdése a

bejelentés időpontjától számítva

óra 10

Az adható pontszám valamennyi rész–szempont esetén 1-10.

A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti

tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi

elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont

szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint

kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.

Az arányosság egyenes arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél

Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb (2., 3., 4., 5. részszempontok).

Az arányosság fordított arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél

ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1., 6. részszempontok).

Ajánlatkérő azon bírálati részszempontok esetében, ahol minimális elvárást

határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét

eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintjénél

még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával

azonos (10 pont) számú pontot ad.

Napi késedelmi kötbér mértéke: a napi késedelmi kötbér a nettó szerződéses

összeg százaléka. A napi késedelmi kötbér minimális mértéke 0,5%. A

napi késedelmi kötbér maximális mértéke 2,0%. A 0,5% alatti ajánlat érvénytelen,

a 2,0% fölött tett ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az

ajánlatkérő 2,0%-ként veszi figyelembe.

Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximális nagyságának alapja a

Szerződéses összeg. A meghiúsulási kötbér nagyságának minimális mértéke

10%, a meghiúsulási kötbér maximális mértéke 30%. Az ajánlatkérő a meghiúsulási

kötbér maximális mértékeként 30%-ot vesz figyelembe az ajánlatok

elbírálásánál. A10% alatti ajánlat érvénytelen, a 30% fölötti ajánlat nem

érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 30%-ként veszi figyelembe.

Jótállás: Az ajánlattevő által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre minimális

időtartama 24 hónap (a 2013. 05. 21.-én aláírásra került

Keretmegállapodás Szerződésben foglaltak szerint), a maximális időtartama

72 hónap. Az ajánlatkérő a jótállás maximális mértékeként 72 hónapot vesz

figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A 24 hónap alatti ajánlat érvénytelen,

az 72 hónap fölötti ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő

72 hónapot veszi figyelembe.

Az ajánlattevő által vállalt jótállás távhővezetékekre minimális időtartama 60

hónap (a 2013. 05. 21.-én aláírásra került Keretmegállapodás Szerződésben

foglaltak szerint), a maximális időtartama 120 hónap. Az ajánlatkérő a jótállás

maximális mértékeként 120 hónapot vesz figyelembe az ajánlatok elbírálásánál.

A 60 hónap alatti ajánlat érvénytelen, az 120 hónap fölötti ajánlat

nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 120 hónapot veszi figyelembe.

A Jótállási időn belüli javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva

(óra): maximálisan elfogadott érték 1,5 óra, a minimális 0,5 óra. Az 1,5 óránál

magasabb értékű ajánlat érvénytelen. A 0,5 óránál alacsonyabb értékű

ajánlat nem érvénytelen, de az ajánlatkérő 0,5 óraként veszi figyelembe.

Ajánlattevő a Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második részében

a Keretmegállapodás Szerződésben foglalt részszempontoknál kedvezőtlenebb

ajánlatot nem tehet. Ajánlattevő csak a Keretmegállapodásos közbeszerzési

eljárás második részében a Keretmegállapodás Szerződésben foglalt

részszempontokkal azonos, vagy azoknál kedvezőbb ajánlatot tehet.

 1. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra ad lehetőséget. A találkozás helyszíne:

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Műszaki Csoport, 4032 Debrecen, Jerikó utca

23.

Időpontja: 2017. 04. 24. 1000 órakor, melyre az ajánlatkérő ezúton hívja meg

az érintetteket, külön értesítés nélkül.

 1. Az ajánlattételi határidő: 2017. 04. 27. 1000 óra
 2. Az ajánlat benyújtásának címe:

Szervezet

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen

Működő Részvénytársaság

Címzett

Titkárság

Cím

Hatvan u. 12-14. sz. V. em. 510-es iroda

Postai irányítószám

4025

Város/Község

Debrecen

Ország

Magyarország

 1. Az ajánlattétel nyelve /nyelvei/: magyar
 2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra a törvényi előírásra,

hogy az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az értékelésre

kerülő részszempontokra csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos

vagy annál az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet.

 1. Az ajánlat felbontásának
 • Helyszíne: Debreceni Hőszolgáltató Zrt., 4025 Hatvan u. 12-14. sz. V. em.

511-es iroda.

_ ideje: 2017. 04. 27. 1000 óra

 1. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az

általuk meghívott személyek.

 1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően

biztosítja.

 1. A tárgyalás lefolytatásának menete:

_ Az ajánlatkérő az ajánlattevővel egy fordulóban kívánja lefolytatni a tárgyalást.

A tárgyalások célja az ajánlat szakmai tartalmának esetleges pontosítása,

az ajánlat nem egyértelmű részleteinek tisztázása és az ajánlatkérő

számára legkedvezőbb szerződéses feltételek létrehozása.

_ A tárgyalás időpontja: 2017. 05. 03. 1000 óra

_ Helyszíne: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Műszaki Csoport, 4032 Debrecen,

Jerikó utca 23.

20.További információk:

 1. Az ajánlatokat a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával,

zárt csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2

másolati példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni,

hogy "eredeti" vagy "másolati" példány. Az ajánlat egyes példányai közötti

esetleges eltérések esetén az eredeti ajánlatba foglaltak az irányadók.

Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: ”Debrecenben,

a Petőfi tér 9. sz. épület meglévő fűtési hőközpontjának szétválasztása

és új fűtési blokk építése.” valamint „Nem bontható fel az ajánlattételi

határidő lejárta előtt!”. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor

tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi

határidőig sor került.

 1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni,

amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti információkat.

 1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
 2. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni egy szándéknyilatkozatot arról,

hogy nyertessége esetén az elvégzendő munkákra vonatkozóan felelősségbiztosítást

köt, vagy érvényes felelősségbiztosítását ezekre a munkára is kiterjeszti.

 1. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre

jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény

 1. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve

egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban

(vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot

igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá,

akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya

(vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban

Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben

a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által

adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni

kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.

 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes

költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie

 1. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a

289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

 1. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 04. 21.

Beruházási projekt hírek