35. ÉVES A DEBRECENI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS


ALAPÍTÁS

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. jogelődje az 1951-ben alapított szerelőipari cég, a 60-as években kezdett el foglalkozni a belvárosi hőszolgáltatással. A paneles technológia térhódításával az új lakótelepeken is átvette ennek klasszikus feladatait.

A profilváltásnak megfelelően a városvezetés  1973 - tól már Debreceni Hőszolgáltató és Vasipari Vállalat névvel jegyezte a céget.  

A lakótelep-építések miatt nőtt a szolgáltatási terület, s a támogatott árakkal gazdaságos volt a működés.

VÁLSÁG ÉS SIKER

Az 1991-es központi intézkedések nyomán a céget:veszteségesség,  apadó önkormányzati támogatás, dinamikusan növekvő árak és az azokkal együtt megugró vevői kintlévőség jellemezte.

Az önkormányzat 1994-ben a céget társasággá alakította Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság névvel, amelynek élére új menedzsmentet állított.
Akkor a fő stratégia még a túlélés, a stabilizáció és a fejlődési lehetőségek megteremtése volt. A szolgáltatást hatékonnyá, vevőorientálttá kellett tenni. A teljes körű újjászervezés mellett a műszaki stratégia az ezredfordulóig tartó időszakra határozta meg a távhőrendszer mérési és szabályozási gyengeségeinek felszámolását. A 2000. év őszére a mérés szerinti elszámolás teljes körűen megvalósult.
A korszerűsítések során épületenként, vagy lépcsőházanként korszerű hőközpontokat építettünk elérve azt, hogy - néhány kapcsolt épületet leszámítva - 16-100 db lakásegységben tudjuk a fűtést szabályozni és mérni.
Ugyanakkor a 31 ezer távfűtött lakásból közel 9000-ben működik a  helyiségenkénti költségmegosztás. Ebben vevőinket energia-tanácsadással és 20 mFt/év pályázati forrással segítjük.

A belső környezet szintén radikálisan változott. Az 1994-ben újjáalakított szervezet 2000-ig működött, amikor is a kiszolgáló tevékenységek "kiszervezésével" egy teljesen eurokonform, tiszta profilú távhőszolgáltató szervezeti formáció jött létre. A változtatásokat szembetűnően mutatja a létszám alakulása: az rt.-vé alakuláskor 350 tagú állomány napjainkra 96 főre apadt.

 

 
Létszám alakulása 

A 2000. évtől a debreceni önkormányzat által létrehozott Vagyonkezelő Részvénytársaság gyakorolja a tulajdonosi és irányítási jogokat, amely eredmény centrikus működést vár el a cégtől. A piacbővítések többletbevételei és a költségtakarékos működés révén ezen elvárásnak is sikeresen felelt meg a cégvezetés.

                 
Nyereség és osztalék alakulása

 

KÜLSŐ ELISMERÉSEK:

Év Elismerések

2002.

ISO 9001 szabvány szerinti működés tanúsítása (kiépítés éve: 1995)

2002.

3. hely magyarországi összesített kategória: "Legjobb Munkahely"
(58 cég)

2003. Észak-Alföldi Regionális Minőség Díj (szolgáltatói kategóriában)

2004.

1. hely magyarországi kis és közép kategória:  "Legjobb Munkahely" (95 cég)

2004. Év Menedzsere Díj
Csonka Tibor vezérigazgató részére 
2004.  MaTáSzSz - Knuth Károly Díj
Csonka Tibor vezérigazgató részére 
2004. MaTáSzSz - Magyar Távhőszolgáltatásért Szakmai Díj
Bede László
gazdasági igazgató részére 

2005.

3. hely közép és kelet európai régió: "Legjobb Munkahely" (143 cég)

2005.

EFQM, Elismerés a Kiválóságért Díj

2006.

MaTáSzSz -  Magyar Távhőszolgáltatásért Szakmai Díj
Hernyák Imre értékesítési igazgató részére

2006.

SHIBA Díj (az első magyar távhűtési projektért)

2006.

EFQM, Elismerés a Kiválóságért Díj

2007.

1. hely magyarországi kis és közép kategória:  "Legjobb Munkahely" (140 cég)

2007.

6. Hely közép-kelet Európai régió kis - és közép vállalati kategória: "Legjobb Munkahely

2008.

Nemzeti Minőségi Díj - 2007.

2008.

Debreceni Egyetem Tiszteletbeli Docens cím
Csonka Tibor vezérigazgató részére

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. TQM elvekre alapozott vezetési rendszerének legfontosabb célkitűzése a vevői,  tulajdonosi és  munkavállalói elégedettség folyamatos javítása.
Reményeink szerint, ezen működési elvek és eredmények alapján kiérdemeljük  majd az Európai Minőségi Díj legmagasabb fokozatát.

 

Elérhetőségeink:
4028 Debrecen, Tüzér u.4.  Központ: (52) 509-409,
E-mail: titkarsag@dhrt.hu ,  Honlap: www.dhrt.hu