Energiafelhasználási támogatás Debrecenben

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI.22.) Kormány rendelet megjelenését követően -az országban szinte elsőként- alkalmassá tette számlázási rendszerét a Magyar Államkincstártól elektronikus formában érkező adatok gyors és pontos feldolgozására.

A korábban alanyi jogon járó támogatás megszűnésével együttjáró áremelés és az egyéni (jövedelemtől függő) támogatás igénylési lehetőség miatt társaságunk a kintlévőségének drasztikus emelkedését prognosztizálta.

A támogatási igények nagy száma, a hatósági odaítélés átfutási ideje miatt a támogatások  a 2007. január havi számlákon még nem voltak megjeleníthetők.

Ennek áthidalására társaságunk jelentősen mérsékelte a január havi számlák hődíj-részfizetés tartalmát, aminek látható eredménye, hogy a január havi kintlévőség szinte megegyezik a decemberi záró értékkel.

Január hónapban több lépcsőben 15.276 felhasználónk kapott különböző kategóriás támogatást, amelyeket a február havi számlákban tüntettünk fel. Februárban a teljes távhődíj változással szembesültek a debreceni -támogatott és nem támogatott- felhasználók.

Március hónapot illetően a támogatottak száma már 17.320 felhasználó volt, de sajnos annak ellenére, hogy a kedvező időjárás miatt márciusban csökkentettük, áprilisban pedig lényegében nem számláztunk hődíj részfizetést, a kintlevőség növekedett.

Úgy gondoljuk, hogy április végére a jogosultak döntő többsége bekerült a támogatási rendszerbe és a helyzet - a kintlevőségeket is ideértve - stabilizálódni fog.

Néhány számadat a támogatást májusi állapot szerint igénybevevő felhasználókról, kategóriák szerint:

            Összes támogatott:    18.520 db az összes lakossági felhasználó 59,5 %-a

Ebből "A" kategória     7.681 db          41,5 %
Ebből "B" kategória     4.859 db          26,2 %
Ebből "C" kategória     3.750 db          20,2 %
Ebből "D" kategória     2.230 db          12,1 %

 

Fentieket összegezve: 2007. január - április hónapokra társaságunk a számlázás szabályai alapján 468 mFt x 3,5 hónap = 1.638 mFt hődíj részfizetést küldhetett volna ki a  lakossági felhasználóknak.
Felhasználóink várható fizetőképességének, az átlagosnál melegebb időjárásnak és az épületek tényleges hőfelhasználásának figyelembevételével a fenti tervezett hődíj részfizetési összeget összesen mintegy 617 mFt-tal csökkentettük a lakossági felhasználók havi számláiban.

Hasonló jellegű részfizetési módosítást (csökkentést, emelést) a jövőben is alkalmazni fogunk, amelyet a felhasználóink döntő többsége megértett és jónak ítélt. A célunk minden esetben az, hogy a hőmennyiségmérők leolvasása után az elszámolási különbözet minél kisebb legyen.

Az évközi tárgyhavi hőmennyiségek és hődíjak mérséklése ellenére a  -május 15. utáni elszámolások alkalmával- előfordulhat, hogy a mérésen alapuló tényleges hőfelhasználás a részszámlákban szereplők összegét meghaladja, vagy alatta marad.

Amennyiben az évközben kiszámlázott hőmennyiség alatta marad a tényleges hőfelhasználásnak, akkor a többlet hődíjat a felhasználónak az elszámoló számla alapján be kell fizetnie társaságunk felé, viszont a többlet hőfelhasználáshoz kötődő jogos többlet támogatást társaságunk -negatív előjellel- jóváírja ugyanezen számlában.

Amennyiben az évközben kiszámlázott hőmennyiség meghaladja a tényleges hőfelhasználást, akkor a befizetett többlet hődíjat -negatív előjellel- jóváírjuk a felhasználónak az elszámoló számlán. Ebben az esetben viszont az évközben kiszámlázott  többlet hőmennyiséghez tartozó jogosulatlan többlet támogatást vissza kell vonni a felhasználótól. A visszavonandó támogatás: előjel nélkül -pozitív számként- jelenik meg ugyanezen számlában.

A számla alján szereplő EGYÉB INFORMÁCIÓK rovatban megadjuk továbbá a: "Tám. jogosultság a számlára:" címszót követően a támogatott nevét, a támogatási határozat számát, a támogatási sávot, a támogatás mértékét (Ft/MJ), a támogatásra jogosult hőmennyiség egyenleget (MJ) és a támogatási egyenleget (Ft).

 

(2007.06.27.)